A KEG igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjai felelősek azért, hogy jogsértően megakadályozták a kibocsátó 2015. évi éves jelentésének közzétételét, nem teljesítve így a jegybank egy tavalyi kötelezését sem. Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az érintett igazgatótanácsi, illetve auditbizottsági tagságot betöltő vezetőkre.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a KEG Nyrt. célvizsgálatát lezáró határozataiban ismételten felszólította a kibocsátót: haladéktalanul tegye közzé a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését. Egyúttal figyelmeztette a KEG igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjait, hogy tisztségük ellátása során úgy járjanak el, ahogy az e posztokon elvárható. A jegybank az igazgatótanács elnökét 4 millió, az auditbizottsági tagsággal rendelkező igazgatótanácsi tagokat 2-2 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

Az MNB 2016. május 3-i határozatában megállapította, hogy a KEG 2016. április 30-ig nem tett eleget a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés közzétételi kötelezettségének. Így a jegybank felfüggesztette a kibocsátó részvényeinek tőzsdei kereskedését, s 6 millió forint bírság kiszabásán túl kötelezte a KEG Nyrt.-t, hogy haladéktalanul intézkedjen a közzétételről.

Az MNB ezután többször eredménytelenül kért tájékoztatást a kibocsátótól a közzététel érdekében tett intézkedésekről, ráadásul a KEG a 2016. évi éves jelentését sem tette közzé. Az újabb jogsértésért a jegybank a kibocsátót (a tőzsdei kereskedés felfüggesztésének fenntartása mellett) 8 millió forintos bírsággal sújtotta és 2017 februárjában célvizsgálatot indított, hogy feltárja: terhel-e valakit személyes felelősség a KEG-nél a 2015-ös éves jelentés közzétételének, egyúttal a jegybanki kötelezés végrehajtásának elmulasztásáért.

Célvizsgálatában az MNB megállapította: a KEG igazgatótanácsa magatartásával – így azzal, hogy indokolatlanul késett a megfelelő minősítésű könyvvizsgáló felkutatásával; olyan állandó könyvvizsgálót javasolt a KEG közgyűlésének, amelynek nem volt meg a kibocsátó könyvvizsgálatának jogszerű elvégzéséhez szükséges minősítése; a célvizsgálat lezárásáig sem intézkedett a 2015. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolók összeállításáról – meghiúsította, hogy a KEG közzétegye vonatkozó éves jelentését. Az igazgatótanács (a vizsgálat indításakor és ma is e tisztet betöltő) tagjai személyesen felelősek a testület jogsértő tevékenységéért.

A célvizsgálathoz a KEG semmilyen dokumentumot sem adott át az MNB-nek az auditbizottság működéséről. Így arról sem, hogy segítették-e az igazgatótanácsot pl. a könyvvizsgáló kiválasztásában, s az éves beszámolók könyvvizsgálatának figyelemmel kísérésében. Emiatt az auditbizottság sem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek, s – a feltárt tények alapján – az auditbizottság tagjait is személyes felelősség terheli a testület mulasztásáért.

Az MNB a feltárt jogsértésekkel összefüggésben törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes cégbíróságon, a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt megkereste az adóhatóságot, s számvitel rendjének megsértése gyanújával büntető feljelentést tett.

A jegybank – áttekintve a tőzsdei nyilvánosan működő részvénytársaságok által közzétett 2017. első féléves jelentéseket – azt is megállapította, hogy a KEG nem tette közzé a féléves jelentését sem. Az MNB ezért 5 millió forint felügyeleti bírság kiszabása mellett a féléves jelentés haladéktalan közzétételére is felszólította a kibocsátót.

Az MNB a KEG-nél a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak esetleges megsértését jelenleg is folyamatban lévő piacfelügyeleti eljárásában vizsgálja. Ezzel összefüggésben a KEG-részvények tekintetében a jegybank visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetést is elrendelt.

A jegybank által a KEG-vel összefüggésben az elmúlt időszakban feltárt, a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeit alapjaiban sértő jogsértések miatt az MNB arra is felhívta a kibocsátó figyelmét: ha rendszeres tájékoztatási kötelezettségeinek továbbra sem tesz eleget, végső soron előírhatja a KEG-részvények tőzsdei terméklistáról történő törlését is.

Más nyilvánosan működő részvénytársaságok féléves jelentéseiben az MNB kisebb tartalmi hiányosságokat tárt fel. Ezek miatt a jegybank figyelmeztetés és felszólítás intézkedések mellett a Csepel Holding Nyrt.-vel szemben 200 ezer forint, a Finext Vagyonkezelő Nyrt.-vel szemben (a közzététel határidőn túli teljesítése miatt is) 400 ezer forint felügyeleti bírságot szabott ki.