A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara LXIII. Küldöttgyűlése május 31-én elfogadta a kamara 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a kamara 2015. évéről szóló gazdálkodási beszámolóját.

2015 évet a kamara jelentős veszteséggel zárta. A küldöttek meghallgatták a főtitkár és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, majd a vitát követően jelentős többséggel elfogadták azokat.

A küldöttgyűlésen döntés született az Alapszabály módosításáról. A küldöttek döntöttek két bizottság megalakulásáról. A Stratégiai Testület a kamara közép és hosszú távú terveiért lesz felelős, míg a Szabályzatszerkesztő Bizottság a kamara működési meghatározó belső rendszer átalakítását kapta feladatul.

A bizottságoktól az új vezetés azt várja, hogy a kamara hatékony, a vállalkozók érdekeit az eddiginél jobban szolgáló köztestületként működjön.

A küldöttgyűlésen megválasztották a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnökének az OTP Bank Nyrt. képviseletében Csonka Tibort.