A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programja keretében megjelent a „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (VEKOP-2.3.2-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 5–20 db. támogatott projektre számít.

A felzárkózó régiók számára kiírt azonos című (GINOP-2.3.2-15) tavaly ősszel jelent meg, 40 milliárd forintos keretösszeggel.

„A felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg, és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek létre.”

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező

  • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben ezek (a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján) kutatóhelynek (illetve a 651/2014 EU Bizottsági Rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek) minősülnek; valamint
  • állami, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.

A támogatási kérelmeket 2016. augusztus 26-tól 2018. augusztus 27-ig lehet benyújtani.