Az ügyletek száma ugyan csökkent, de még eddig még soha nem költöttek annyit vállalatok felvásárlására, mint tavaly. Az úgynevezett M&A piac értéke 2015-ben 22 százalékkal négyezer milliárd dollárra nőtt.

Eddigi legjobb évét zárta a fúziós és akvizíciós (M&A) ügyletek globális piaca 2015-ben. Az év során számos cég kötött rekord összegű stratégiai vállalat-átstrukturálási ügyletet az Allen & Overy „M&A Insights Report” éves felmérése szerint. Az M&A ügyletek globális értéke 22 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest és elérte a négyezer milliárd dollár összértéket, amelyre korábban nem volt példa.

Ugyanakkor az ügyletek száma tovább csökkent mintegy 13 százalékkal az előző évhez képest. 2015-ben a határon átnyúló ügyletek értéke nagyjából az összérték harmadát tette ki, ez megfelel a 2014-es adatnak. A legtöbb ügylet a technológiai, a média- és a telekommunikációs (TMT) valamint a Life Sciences-szel kapcsolatos iparágakban született, ezek a teljes érték 25,7 és 21 százalékát tették ki.

Bár a stratégiai megállapodások a teljes világon domináltak 2015-ben, a legtöbb M&A ügylet az Egyesült Államokban született. A 131 globális ügyletből 81 (62 százalék) köttetett az USA-ban, melynek összértéke meghaladta az ötmilliárd dollárt.

Az M&A tevékenységet segítette az erős gazdasági környezet, továbbá az olcsó finanszírozás elérhetősége. Az ügyletek egyik motorja azon törekvés volt, hogy a vállalatok a konszolidáción keresztül költségcsökkentést és hatékonyságnövelést érjenek el. Az egyesüléseket és akvizíciókat a vállalatok védekezési taktikájuk részeként is használták, különösen azokban az iparágakban, amelyeknek szűkülő piacuk van, mint például a csökkenő nyersanyag árakkal sújtott energiaszolgáltatási ágazat. A növekedést ugyanakkor elősegítette a részvényesi aktivitás, amely az M&A ügyletek katalizátora, a világszerte tapasztalható privatizációs programok mellett.

Először fordult elő, hogy az M&A piacon Ázsia kúszott fel a második helyre, mint az Egyesül Államok utáni legaktívabb piac, megelőzve Nyugat-Európát. A nagyfokú aktivitás elsődleges motorjai a külföldi befektetéseket kereső kínai cégek voltak. A nagy márkák és a technológiai cégek kifejezetten vonzó célpontnak számítanak a kínai cégek számára, amelyek ezzel lehetőséget teremtenek Kínának, hogy fogyasztói piacokat és tapasztalatot szerezzen. Ezt a trendet támogatja a kínai kormány diverzifikációra irányuló törekvése.

A 2016-os kilátások tekintetében a makro ökonómiai aggodalmak ellenére az üzleti szférában továbbra is megvan a bizalom az ügyletek megkötésére, melyet támogat a készpénz és finanszírozás elérhetősége és a tranzakciókat tekintve általában pozitív gazdasági környezet is. Ugyanakkor, tekintve, hogy az ügyletek száma csökkenő tendenciát mutat, a vállalatoknak kell több piacformáló ügyletet kötniük ahhoz, hogy fenntartsák a jelenlegi M&A szintet.

2015 politikai és gazdasági eseményei kevésbé befolyásolták negatívan az M&A piacot, mint az várható volt. Ez valószínűleg az üzleti szférában tapasztalható erős bizalomnak, valamint annak köszönhető, hogy a vállalatok és a piacok jobban ellenállnak a külső körülményeknek, mint tették a pénzügyi válságot megelőzően. Érdekes lesz megfigyelni, hogyan változnak az M&A piacok 2016 során, amikor várhatóan hatással lesz rájuk a nemzetközi terrorizmus veszélye, az Egyesült Királyság EU-ból való lehetséges kilépéséről szólóreferendum (Brexit) és az USA-ban várható kamatemelések.

Lengyel Zoltán, az Allen & Overy budapesti irodájának partnere szerint 2016-ban több közepes méretű ügyletre lehez számítani. A stratégiai ügyletek egyik következménye ugyanis az, hogy a vállalatoknak át kell alakítaniuk portfolióikat és meg kell válniuk a stratégiába nem illeszkedő üzletágaktól. Ekkor jelenhetnek meg fontos vásárlóként a magántőke-alapok.

Hugh Owen, az Allen & Overy délkelet-európai M&A ügyletekért felelős partnere szerint nagyon erős év volt 2015 Közép- és Délkelet-Európában, különösen Csehországban és Szlovákiában. A lengyel piac is szép eredményeket mutatott, az új kormánnyal kapcsolatos előzetes félelmek ellenére. Romániában is magas volt az aktivitás és dolgoztunk néhány kiemelkedő ügyleten. A bolgár, szerb és szlovén piac jelenleg kevésbé tűnik bátorítónak, de a teljes régiót nézve jók a kilátások az idei évre.