Hiába száműzte a kormány nemzeti trafikokba a dohánytermékeket, a fogyasztóvédelmi hatóság próbavásárlásai során a fiatalkorúak negyedét így is minden gond nélkül kiszolgálták cigarettával. A gyerekek ennél is simábban jutnak alkoholhoz: tíz boltból négyben nem okozott gondot, hogy láthatóan fiatalkorú a vevő.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklámokat vizsgált, illetve ellenőrizte a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálását. Az ellenőrzések célja a 18 éven aluli személyek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelmét szolgáló jogszabályi előírások betartásának vizsgálata volt, azaz a hatóság ellenőrizte a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának tilalmát, illetve a tiltott reklámtevékenységet – közölte az NFH.

A vizsgálat során az NFH 1055 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklámot ellenőrzött, melyek közül 23 volt jogsértő, így a reklámozással kapcsolatos jogsértési gyakoriság két százalék, amely jelentős csökkenést jelent a 2014-ben tapasztalt 17 százalékhoz képest. Az ellenőrzést minden reklámhordozóra, valamint valamennyi – fiatalokat különösen érintő és érdeklő – területre kiterjesztette a hatóság. Az ellenőrzések során vizsgálta a közterületi, kirakati reklámhordozókat, újságokban, magazinokban, szórólapokban, reklámújságokban található hirdetéseket, az interneten fellelhető, valamint a televízió- és rádiócsatornákon elhangzó reklámokat.

A 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1046 – fiatalkorú közreműködésével végzett – próbavásárlással valósult meg. A próbavásárlások során 37 százalékban tártak fel a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó jogszabálysértést, mivel 392 próbavásárlás valamilyen vizsgálati szempont alapján kifogásoltnak minősült. A 18 év alatti közreműködővel történő próbavásárlásokat kereskedelmi egységekben, afiatalkorúak által előszeretettel látogatott rendezvényeken, fesztiválokon, vendéglátó-ipari egységekben, zenés-táncos szórakozóhelyeken végezték el a kormányhivatalok munkatársai.

A vizsgálat megállapította, hogy kizárólag alkoholtartalmú ital vásárlása esetén a fiatalok 43 százaléka (710 esetből 303 alkalommal) az életkorára irányuló kérdés nélkül megkapta a kért terméket. A kifogásolási arány dohánytermék esetében 26 százalékos volt. A mindkét terméket kérők csoportjában 15 vásárlás során hat esetben kapták meg mindkét értékesítési tilalom alá eső terméket a fiatalok. Az ellenőrzés eredményei alapján összességében megállapítható, hogy a fiatalkorúak alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása az előző évben végzett ellenőrzésekhez képest az idén két százalékpontnyi negatív irányú változást mutat, ugyanakkor a dohánytermékkel történő kiszolgálás mutatója nem változott.

A tapasztalatok alapján a feltárt jogsértések hátterében többnyire emberi mulasztás, figyelmetlenség állt. Az alkalmazottak sok esetben nem néznek a vásárlóra, csak automatikusan lehúzzák a termékek kódjait, illetve nem nézik meg kellő gondossággal a vásárló életkorát az igazolványban, tévesen számolják ki a fiatalkorú életkorát, amelynek eredményeként – a tiltás ellenére is – a fiatal meg tudja vásárolni az alkoholtartalmú terméket. Előfordult azonban olyan kirívó eset is, mely során a próbavásárló fiatalkorú válasza (miszerint még nem töltötte be a 18. életévét) ellenére az alkalmazott értékesítette számára az alkoholtartalmú terméket, és még egy jó tanáccsal is ellátta: „Óvatosan az alkohollal!”.

A reklámozás kapcsán az egyik leggyakoribb jogsértés a szórakozóhelyek által hirdetett események kapcsán merült fel, mivel sok esetben az adott események reklámjában az alkoholfogyasztással egybekötött nyeremények szerepeltek. Ez a gyakorlat is jogsértő, hiszen ezen reklámok a fiatalkorúakat alkoholfogyasztásra ösztönzik. Pozitív példaként kell beszámolni azon esetekről, amikor az alkalmazottak, amint észlelték a fiatalkorú belépését az üzletbe, a kiszolgálást azonnal felfüggesztették, megkérdezték az életkorát, majd udvariasan felhívták az üzlet elhagyására, és csak ezután folytatták a kiszolgálást.

A témavizsgálat ideje alatt a kormányhivatalok a próbavásárlások lefolytatása és a reklámok ellenőrzése során észlelt jogsértésekre tekintettel összesen 400 esetben hoztak érdemi döntést. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege összesen meghaladta 49 millió forintot.