A munkavállalótól elvárható, hogy ne tegyen sértő megjegyzéseket és ne használjon trágár kifejezéseket. Fokozottan igaz az is, hogy a munkatársak közötti trágár, emberi méltóságot sértő stílus semmiképpen nem elfogadható – írják a Rátkai Ügyvédi Iroda munkatársai.

Minden munkahelyen vannak olyan alapvető viselkedési normák, amelyekhez minden munkavállalónak, valamint a munkáltatónak is ragaszkodnia kell. A legtöbb munkáltatónál külön etikai kódexek, magatartási szabályzatok szolgálnak iránymutatásként, hogy mi az elvárt viselkedés az adott munkáltatónál.

Friss bejegyzésükben a Rátkai Ügyvédi Iroda szakemberei a bírói gyakorlat alapján próbálják kideríteni, hogy a nem megfelelő viselkedés vagy kifogásolható kommunikációs stílus vajon szolgálhat-e alapul a munkaviszony megszüntetéséhez.

Egy adott ügyben két banki területen dolgozó munkavállaló munkahelyi viselkedése volt a kérdéses. A privát banki elemzőként dolgozó munkavállalók nem megfelelő stílusban kommunikáltak a felettesükkel e-mailben, annak teljesítményét és munkáját becsmérelték, különböző megjegyzéseket tettek rá, valamint egymás helyett válaszolgatva is hasonló stílusban leveleztek. A cég vezérigazgató-helyettese ezt nem nézte jó szemmel, figyelmeztette a munkavállalókat arra, hogy ez nem felel meg a vállalat Etikai és Magatartási Kódexének, valamint a munkatársi együttműködésnek és a banki szektor viselkedési normáit is súlyosan sérti az ilyen hangvételű kommunikáció.

Végül a munkavállalók munkaviszonyát a munkáltató ezen indokokra való hivatkozással azonnali hatállyal megszüntette.

Az ügyet az első- és a másodfokú bíróság eltérően ítélte meg. Végül az egyik érintett munkavállaló felülvizsgálati kérelme okán került az ügy a Kúria elé. A Kúria álláspontja szerint az ilyen, munkahelyi kultúrába nem illeszkedő viselkedés nemcsak az adott vállalat Etikai Kódexét sérti, hanem a Munka Törvénykönyvének azon szakaszát is, amely a munkavállalót a többi munkavállalóval való együttműködésre kötelezi.

Az ítélet indokolása szerint a munkavállalók kötelesek az adott munkahelyen elvárt magatartási normáknak megfelelően viselkedni, az írásbeli kommunikációt is beleértve. Egy olyan szigorú protokollt megkövetelő ágazatban, mint a bankszektor, kiemelten fontos, hogy a munkavállalók viselkedésükben is megfeleljenek a munkáltatói elvárásoknak, mivel a külvilág és az ügyfelek számára ez akár az adott cég megbízhatóságáról is festhet egy képet. (Mfv.I.10.715/2016.)

A bíróság egy másik ügyben is hasonló álláspontra jutott. Ezen ügy felperese varrónőként állt alkalmazásban a munkáltatónál. A munkavállaló mind a munkáltatójával szemben, mind a többi munkavállalóval szemben többször is trágár kifejezéséket használt, egy alkalommal még kisebb tettlegességre is sor került: meglökött egy másik munkavállalót. Erre hivatkozva azonnali hatállyal megszüntették a munkaviszonyát. Vajon itt is megállják a helyüket az előbbiekben elmondott érvek? A bíróság szerint igen. A trágár, vezetői tekintély csorbítására alkalmas beszédstílus ugyanis szigorú megítélés alá esik a bírói gyakorlat szerint. A munkavállaló ezzel megsérti az együttműködési kötelezettségét, és ebben az esetben nem hivatkozhat a véleménynyilvánítási szabadságra sem. (Mfv. I. 10.542/2014/6.)

Mi a tanulság ezekből a bírósági döntésekből? A munkahely egy olyan közeg, ahol alá-fölé rendeltség jelenik meg a munkáltató és a munkavállaló között. A munkavállalótól elvárható az, hogy ne tegyen sértő megjegyzéseket és ne használjon trágár kifejezéseket. Fokozottan igaz az is, hogy a munkatársak közötti trágár, emberi méltóságot sértő stílus semmiképpen nem elfogadható. Azonban azt fontos hozzátenni, hogy ez a kritérium igaz a munkáltatóra is! A munkáltatói jogkör gyakorlójának még nagyobb felelőssége van abban, hogy milyen munkahelyi légkör alakul ki és a munkavállalók hogyan viselkednek munkavégzés közben.