A főként roma származású hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását, támogatását célzó pályázati keretek immár a közép-magyarországi régióban is kimerültek.

A hivatalos pályázati portálon jelentette be a kormány, hogy – „rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére tekintettel” – Versenyképes Közép-Magyarországért Operatív Program keretében kiírt „Roma szakkollégiumok támogatása” (VEKOP-7.4.1-16) és „Tanoda programok támogatása” című (VEKOP-7.3.2-16) felhívásokra 2016. július 18-án 16.00 órától a támogatási kérelmek beadása átmenetileg szünetel.

Szakkollégiumok

A „Roma szakkollégiumok támogatása” VEKOP-felhívásban a rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió forint volt; a kiíró 3 db támogatott pályázatra számított. Támogatási kérelmet roma szakkollégiumot működtető államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumonként működő diákotthonok és azok fenntartói nyújthattak be.

A cél „a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése, továbbfejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak felsőfokú tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk és közösségi aktivitásuk megerősítéséhez” – olvasható a felhívásban.

Tanoda programok

A „Tanoda programok” meghirdetésekor a tervezett (közép-magyarországi régióban felhasználható) keretösszeg 350 millió forint volt, a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 10-15 támogatási kérelemre számított.

A projekteknek a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai eredményességének növelését kell célozniuk. A felhívásra egyházi és non-profit szervezetek jelentkezhettek.

Az EFOP-keretek is kimerültek

Mindkét felhívás megjelent a felzárkózó régiók számára is az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP), ezek a keretek azonban már korábban kimerültek.

A „Roma szakkollégiumok támogatása” (EFOP-3.4.1-15) felhívás 1,2 milliárdos keretéből a tervek szerint 9–10 pályázat támogatható. A felhívást májusban függesztette fel a kormány.

A „Tanoda programok támogatása” (EFOP-3.3.1-15) felhívást a kormány már korábban, áprilisban lezárta. A feltételeknek megfelelő projektek 25–30 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek; a teljes keretösszeg 5 milliárd forint.