Legalább egy hónapos közfoglalkoztatotti jogviszony szükséges ahhoz, hogy egy álláskereső jogosult legyen az elhelyezkedési juttatásra, de az nem befolyásolja a folyósítást, hogy próbaidejét tölti-e még, vagy már véglegesítették.

A támogatást addig kapja – havi bontásban utólag – a volt közmunkás, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony nélkül fennállt volna – írja a Magyar Idők.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi 22,8 ezer forintos összegével megegyező juttatáshoz úgy juthat hozzá az álláskereső, hogy ha saját maga, vagy a területileg illetékes foglalkoztatási szerv közvetítésével versenyszférabeli állást talál, akkor a munkaszerződésével együtt egy kérelmet kell benyújtania a kormányhivatalhoz.

Az elhelyezkedési juttatás megállapításának feltétele, hogy a közfoglalkoztatottnak határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt kell létesítenie – a munkáltató gazdasági társaság, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, vízi társulat vagy erdőgazdálkodó is lehet –, amely esetben a munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében a legalább napi négy órát.

A munkaviszonyt a munkaadó havonta igazolja, ehhez a bérjegyzék hitelesített másolatát kell bemutatni a hivatalban. Ha a munkaviszony a támogatási időszaknak csak egy részében áll fenn, és a munkavállaló azonnali hatályú felmondásával vagy a munkáltató részéről felmondással szűnt meg, akkor az elhelyezkedési juttatás is csak erre az időtartamra jár.