Az MNB részben felfüggesztette a Globeserv alapkezelő engedélyét és 30 millió forint bírságot szabott ki a társaságra a személyi feltételekkel kapcsolatos hiányosság és a szavatoló tőkére vonatkozó szabályok megsértése miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken felfüggesztette a Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. engedélyét a kollektív portfoliókezelés vonatkozásában, mivel a társaság nem felel meg a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételeknek. A Globeserv az MNB határozatának kézhezvételétől a feltételek helyreállításáig – de legfeljebb hat hónapig – kollektív portfólió kezelési tevékenységet nem folytathat.

A társaság egyéb tevékenységét a jegybanki korlátozás nem érinti. Tekintve azonban, hogy a Globeserv által kezelt befektetési alapok működésének törvényben előírt feltételei nem biztosítottak, az MNB a tevékenységi engedély felfüggesztésnek időtartamára az alapok folyamatos forgalmazását is felfüggesztette – közölte a jegybank.

Mint ismert az MNB korábban helyszíni célvizsgálat-sorozatot indított a hazai tőkepiac számos szereplőjével szemben, melynek célja volt kiszűrni és szankcionálni azon vállalkozásokat, amelyek nem az elvárható szakmai gondossággal és nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik az ügyfélpénzeket. A Globeserv-vel szembeni vizsgálatok során észlelt szabálytalanságok miatt a jegybank már az eljárás folyamatában ideiglenes intézkedést tett, s a befektetők védelme érdekében 2015. november 4-énfelügyeleti biztost rendelt ki a társasághoz.

A jegybank mostani vizsgálatot lezáró határozatában – a személyi feltételek hiányán túl – megállapította, hogy a Globeserv esetében nem működnek megfelelően a befektetési döntésékhez kapcsolódó kockázatkezelési mechanizmusok, belső eljárások, s hiányoznak azon folyamatba épített kontrollpontok, melyek alkalmasak lennének a magas kockázatú ügyletkötések kiszűrésére. Megállapította továbbá, hogy a társaság nem felel meg nettó eszközérték meghatározására, valamint a szavatoló tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásoknak sem.

A feltárt hiányosságokra tekintettel a jegybank felszólította a társaságot, hogy befektetési tevékenysége során minden esetben a jogszabályi előírásokat betartva, kellő szakmai gondossággal járjon el, legyen figyelemmel az előírt befektetési limitekre, és jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségére is.

Előírta továbbá, hogy működése során biztosítsa a jogszabályoknak megfelelő mértékű szavatoló tőkét, illetve a tevékenységvégzéshez szükséges személyi feltételeket is. Ez utóbbi intézkedések megvalósítása érdekében – határidőket és felelősöket is megjelölő – helyreállítási terv készítésére, és teljes körű végrehajtására kötelezte a társaságot.

A feltárt szabálytalanságok miatt – a fenti intézkedéseken túl – az MNB 30 millió forint összegű bírság megfizetésére is kötelezte a Globeservet. A bírság meghatározása során súlyosító körülményként vette figyelembe a jogszabálysértések biztonságos működésre gyakorolt rendkívül negatív hatását, enyhítő körülménynek számított azonban a társaság tőkepiac egészéhez mért kisebb súlya.