Több ezer esetben és helyszínen tartott vizsgálatot tavaly a fogyasztóvédelmi hatóság. A visszaélések, jogsértések száma illetve aránya megfelel az előző években tapasztaltaknak.

Bőven volt mit ellenőriznie tavaly a Nemzeti Fogasztóvédelmi Hatóság (NFH) embereinek. Az általános forgalmazási szabályok és az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartását például 2015-ben összesen csaknem hatezer kereskedelmi egységben vizsgálta a hatóság, amely az esetek 41 százalékában, 2471 alkalommal talált is valamilyen jogsértést, amely megfelel a korábbi évek tapasztalainak – derül ki az NFH éves jelentéséből.

A fiatalkorúak tiltott dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálását a kormányhivatalok több mint ezer helyszínen ellenőrizték és 392 üzletben állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az idegenforgalmi vizsgálatok során 2015-ben 1844 ellenőrzést folytattak le, amelyből 1667 esetben vendéglátó-ipari egységet, 177 esetben személytaxi-szolgáltatót vizsgáltak. Az ellenőrzést végző munkatársak 424 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést.

A termékbiztonság felügyelete is sokszor követelt aktív lépéseket a hatóságtól. Tavaly a RAPEX-rendszerben (uniós gyors tájékoztatási rendszer) összesen közel 2100 veszélyes termékre vonatkozó riasztást adtak ki. Ebből 82,5 százalék súlyos kockázatot, míg 5,5 százalék magas vagy közepes kockázatot jelentett a fogyasztókra nézve. A magyar kezdeményezésű, súlyosnak minősülő riasztások (195 eset) csaknem felét a ruházati termékek, ötödét villamossági termékek tették ki. Az ellenőrzések során összesen 11 251 vizsgálatot végeztek el. Az ellenőrzések elsősorban a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzések műszaki hátterét jelentő vizsgálati feladatok voltak.

A témavizsgálatok során a kormányhivatalok munkatársai 180 árubemutatót ellenőriztek, melyből 89 esetben tártak fel jogsértő magatartást. Az írásbeli előzetes tájékoztatást vizsgáló, összesen 90 ellenőrzés közül 32 termékbemutatón állapítottak meg valamilyen hiányosságot, pontatlanságot, vagy a tájékoztatás teljes hiányát. Az előadások alkalmával 102 esetben tapasztaltak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat alapjául szolgáló jogsértést. Az ilyen típusú áruértékesítéssel kapcsolatban 512 fogyasztói beadvány érkezett a hatósághoz.

Tavaly összesen 504 (2014-hez képest 14 százalékkal több) olyan új határon átnyúló panasz érkezett az Európai Fogyasztói Központhoz (EFK), amelyek rendezésében a fogyasztó és a vállalkozás országa szerinti fogyasztói központ is részt vett. Emellett még 278 (25 százalékos növekedés 2014-hez képest) olyan határon átnyúló panaszt kezelt, amely során különböző okokból kizárólag a magyar EFK működött közre. Az EFK külföldi társközpontjaival együttműködve 2015-ben közel 25 millió forint összegben és értékben érvényesítette sikeresen az európai fogyasztók
határon átnyúló ügyletekből eredő vagyoni igényeit, amelyből 14 millió kapcsolódott a magyar fogyasztók ügyeihez.