Az Országgyűlés gazdasági bizottsága elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

A GVH tavaly 120 ügyben hozott döntést, és összesen mintegy 5,4 milliárd forint bírságot szabott ki a problémás esetekben. A lezárt ügyek csaknem felét összefonódásokkal kapcsolatos eljárások tették ki. Az elmúlt évekhez viszonyítva először fordult elő, hogy a fúziós ügyekben született határozatok száma meghaladta a fogyasztóvédelmi ügyekben hozott döntések számát.

Jelentősen csökkent az egyszerűbb megítélésű fúziós ügyek ügyintézési határideje a 2016. elején megjelenő, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítás eredményeként. Míg 2012-ben az egyszerűsített eljárások elintési határideje még átlagosan 36 nap volt, addig ez 2016-ra 12 napra csökkent.

A GVH tavaly is prioritásként kezelte a kartellek elleni küzdelmet, illetve a sérülékeny fogyasztók védelmét, ám ezek mellett jelentős figyelmet fordított a digitális világban, egyebek mellett a közösségi médiában megjelenő folyamatokra az elmúlt évben, s törekedett az adatalapú gazdasággal összefüggő kérdések megválaszolására versenyhatósági eszközökkel. A 2015 júniusában hatályba lépett figyelmeztetés lehetőségét két esetben alkalmazta kis- és középvállalkozásokkal szemben, ezzel is elősegítve a versenyjogi megfelelést.

A hivatal a korábbi évekhez hasonlóan tájékoztatókkal, útmutatókkal és közleményekkel (négy új fúziós közlemény készített elő, egy új, az iratbetekintési jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tett közzé), valamint a versenykultúra-fejlesztés adta lehetőségekkel (kommunikációs kampányok, kiadványok) támogatta a piaci szereplők eligazodását a versenyjogi kérdésekben. 2016‑ban először, hagyományteremtő céllal szervezte meg az I. Magyar Versenyjogi Fórumot a Magyar Versenyjogi Egyesülettel együttműködésben.

A Versenyhivatal immár harmadszor tette közzé a verseny védelméből származó fogyasztói előnyöket számszerűsítő elemzését, e szerint a 2011-2016-os időszakban a GVH saját költségvetésének több mint a hatszorosát takarította meg a fogyasztóknak a versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések felderítésével, valamint a fúziókontroll révén.