Három, a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló projektben vállal aktív szerepet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK). A januártól induló projektek összesített költségvetése meghaladja a hatmillió eurót.

A 14 országot érintő Duna Régió Stratégiát támogató Duna Transznacionális Program keretében három projekt megvalósításában vállal aktív szerepet 2017 januárjától a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK). A kamara egyrészt a benyújtott pályázatok projekt partnereként, másrészt a Duna Menti Kamarák Szövetségének (DCCA) képviselőjeként vállalt vezető szerepet a DCCA tagjaival közösen egyeztetett témájú projekt előkészítésében és megvalósításában.

A DCCA és a Duna Régió Stratégia kapcsolata A Duna Menti Kamarák Szövetsége (DCCA) a BKIK kezdeményezésére, további 10 Duna menti kamara bevonásával 2010-ben alapított szervezet. A DCCA tagszervezetei felismerték a Duna Régió Stratégiában rejlő lehetőségeket, és annak támogatását tűzték ki fő célul, a Duna régióban megnyíló uniós forrásokra való pályázást és szoros együttműködést szorgalmazva. A BKIK nemzetközi tevékenységével – mint a DCCA guestor kamarája – aktívan részt vesz a Duna Régió Stratégia megvalósításában. A 14 országot (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, Ukrajna) összefogó Duna Régió Stratégia célja 11 szakterületen összehangolni a fejlesztéspolitikákat a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében.

A 2,359 millió euró összköltségvetésű, Learning By Doing elnevezésű nemzetközi projektben a BKIK vezető partneri szerepet tölt be. A 2019. június 30-ig tartó, 14 országot és 24 partnert érintő projekt átfogó célja hatékony, felülvizsgált, vagy modernizált duális szakképzés meghonosítása a Duna Régió országaiban, jelentősen hozzájárulva a térség intelligens fejlődéséhez, amelyet a duális szakképzés intézményi szintű szereplőinek kapacitásépítésével valósít meg. A projekt a Duna Transznacionális Program Titkársága és az Irányító hatóság döntése alapján stratégiai projektnek minősül.

Ezen kívül – szintén a Duna Transznacionális Program keretében – a BKIK két másik projektben vesz részt, mint projekt partner: ezekben egyrészt a kis- és középvállalkozói szférára irányuló igényfelmérés, másrészt a tartalmi egyeztetés és a projekt eredményeinek a terjesztése a feladata. A számítástechnikai fókuszú, INNOHCP nevű projekt 1,827 millió euróból valósul meg a 2019. június 30-ig tartó időszakban, és fő célja a nagyteljesítményű számítástechnika és technológia segítségével a tudásalapú innovatív termékek fejlesztése. A 30 hónapon át futó, 1,901 millió eurós összköltségvetésű, Made In Danube elnevezésű projekt pedig az innovatív megoldások piacképességére fókuszál a biogazdasági szektorban, 10 ország, és 17 projektpartner részvételével.