Jövő nyárra készülhet el a szénkataszter, amely a hazai szénvagyon felmérésén túl új stratégia kidolgozásának alapját is képezheti.

A hazai szénvagyonnak a gazdaság jövőjében betöltendő szerepét, lehetőségeit tárja fel a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) a debreceni és a pécsi egyetem segítségével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával – jelentette be a tárca energetikáért felelős államtitkára.

Aradszki András emlékeztetett arra, hogy a 2011-ben elfogadott magyar energia­stratégia az ellátásbiztonság érdekében – a nukleáris és a megújulók mellett – számol a szén mint energiaforrás felhasználásával – írja a Magyar Idők.

Jelenleg egyedül a Miskolci Egyetemen van bányamérnökképzés a műszaki földtudományi karon, amely ma ismét meghatározó.

A középszintű bányászképzés központja a Dunántúlon, Várpalotán és Komlón volt mindig, ezt is fenn kell tartani, mert az ott megszerezhető tudás nélkül sincsen bányaipar.

A jövőt tervezve meg kell teremteni a szakképzést. A megye gazdasága alapvetően három iparágra – a vegyiparra, a kohászatra és a bányászatra – épült.

A térségben élők megértik, hogy a bányászat a régi formájában nem fog visszatérni, emellett viszont fontos annak világossá tétele, hogy milyen lehetőségek vannak a szén hasznosításában az új technológiákat felhasználva.