Az elmúlt 10 évben a vegyi anyagokra vonatkozó legfontosabb uniós jogszabály (REACH-rendelet, Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) jelentősen erősítette az emberi egészség és a környezet védelmét és elősegítette az állatkísérletek alternatíváinak térnyerését – hangsúlyozza az Európai Bizottság, amely a rendelet végrehajtásának megkönnyítését szolgáló intézkedéseket javasol.

A vegyi anyagok életünk minden területén jelen vannak, nem csak a munkahelyi környezetben, hanem a különböző fogyasztási cikkekben, így a ruházati cikkekben, a játékokban, a bútorokban és az elektromos készülékekben is. Mindennapi életünkben a vegyi anyagok elengedhetetlenek, bizonyos anyagok azonban kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A REACH-ről készült felülvizsgálat azt mutatja, hogy a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendeletnek köszönhetően az uniós vállalkozások és hatóságok gondoskodni tudnak a vegyi anyagok biztonságos használatáról és a veszélyes anyagok fokozatos kivonásáról.

  • Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A REACH-rendelet a vegyi anyagok szabályozása terén a világ legkorszerűbb és legátfogóbb rendelete, és számos ország döntött úgy, hogy az uniós példára támaszkodva dolgozza ki a vegyi anyagokra vonatkozó saját szabályozását. Az EU ipara ma a polgárok és a környezet szempontjából is a korábbinál biztonságosabb vegyi anyagokkal dolgozik. Fontos, hogy építsünk az eddigi sikerekre, és biztosítsuk, hogy az uniós gyártók ne szembesüljenek versenyhátránnyal a nem uniós gyártókkal szemben, és ehhez különösen azt kell biztosítani, hogy a behozott áruk megfeleljenek a vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályoknak.”
  • Karmenu Vella környezetvédelmi biztos kijelentette: „Az európaiak többségét aggasztja, hogy esetlegesen veszélyes vegyi anyagoknak van kitéve. A REACH-rendelet révén az EU hatékonyan tud ezen aggodalmakra reagálni, hiszen törekszik a vegyi anyagokkal kapcsolatos információk terjesztésére és gondoskodik a veszélyes anyagoknak az uniós piacról való kitiltásáról. A REACH-rendelet már most is mintául szolgál más országok számára a vegyi anyagok szabályozása terén, és a további fejlesztések lehetővé fogják tenni számunkra, hogy még jobban védjük a polgárok egészségét és a környezetet.”

Eredmények

Biztonságosabb termékek a fogyasztók, a munkavállalók és a környezet számára. A REACH-rendelet keretében az EU haladást ért el az emberi egészségre vagy a környezetre potenciálisan káros hatást gyakorló vegyi anyagok használatának korlátozásában vagy betiltásában, és ezek biztonságosabb alternatívákkal való felváltásában. Néhány konkrét példa erre:

  • A káros vegyi anyagok betiltása: 18 korlátozást adtak ki különböző anyagcsoportokra: ilyenek például a fogyasztói termékekben található króm, nikkel és ólom, a vásárlási bizonylatokon használt endokrin károsító anyag, a biszfenol-A vagy a textiltermékekben található, a vízi környezetre mérgező hatású nonil-fenol vegyületek.
  • A legveszélyesebb anyagok („különös aggodalomra okot adó anyagok”) biztonságosabb alternatívákkal történő felváltása: Eddig 181 vegyi anyag esetében állapították meg, hogy azoknak súlyos hatása lehet az emberi egészségre és a környezetre, és ezek közül 43 szerepel a „REACH engedélyköteles anyagok jegyzékében”, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások csak engedély megszerzése után használhatják ezeket, és amint megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre, fokozatosan ki kell őket vonni a használatból.

Nem állatokon végzett kísérletek. A REACH-rendelet célja, hogy a vegyi anyagok veszélyeinek felmérésére alternatív, nem állatokon végzett vizsgálatok kerüljenek alkalmazásra, és ezáltal csökkenjen az állatkísérletek szükségessége. 2012 és 2016 között a Bizottság mintegy évi 40 millió eurót biztosított az ilyen alternatív módszerekkel kapcsolatos kutatás támogatására.

A vegyi anyagok biztonságára vonatkozó átfogó adatállomány az uniós egységes piacon. A REACH-rendelet szerinti nyilvántartásba vételi eljárás keretében eddig több mint 17 000 anyagra vonatkozóan sikerült információt gyűjteni, amely információk az EU-ban gyártott és használt legfontosabb vegyi anyagok nyilvántartásba vételére vonatkozó 65 000 regisztrálási dokumentációból származtak. Ennek köszönhetően az ellátási lánc egészében javult a kommunikáció és az átláthatóság, ami lehetővé tette Európa számára, hogy jobban kezelje a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokat, és gondoskodjon a vegyi anyagok belső piacának további harmonizálásáról.

Új javaslatok

A fogyasztók, a munkavállalók és a környezet fokozottabb védelme érdekében az Európai Bizottság egy sor konkrét intézkedést javasol a REACH-rendelet végrehajtásának javítása érdekében. Ezen intézkedések célja a vállalkozások által benyújtott regisztrációs dossziék minőségének javítása, az engedélyezési eljárás egyszerűsítése és az uniós és nem uniós vállalatok közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása. A bizottság további támogatást kíván nyújtani a kkv-knak a megfelelés terén, és javítani kívánja a nemzeti hatóságok általi végrehajtást.

A bizottság emellett arra is törekszik, hogy a REACH-rendelet jobban összhangba kerüljön a munkavállalók védelmére és a hulladékokra vonatkozó jogszabályokkal. További részletek (angolul) itt.

A bizottság a második REACH-felülvizsgálat eredményeit és utánkövető intézkedéseit egy 2018 júniusára tervezett nyilvános konferencián fogja megvitatni az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel.

REACH

A REACH-rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló jogszabály. 2007-ben lépett hatályba és felváltotta a vegyi anyagokra vonatkozó korábbi uniós jogszabályi keretet, amely az 1960-as és 70-es évek végén lépett hatályba. A REACH-rendelet elvben valamennyi vegyi anyagra vonatkozik.

A „szennyező fizet” elvvel összhangban a rendelet értelmében a bizonyítás terhe az iparra helyeződik át, amely ily módon az ellátási lánc teljes egészében felelős a vegyi anyagok biztonságáért. A vállalkozásoknak meg kell határozniuk és kezelniük kell a vegyi kockázatokat, és be kell mutatniuk, hogy az anyagokat hogyan lehet biztonságosan használni. A REACH-rendelet új együttműködési formákat írt elő a vállalkozások között, az ellátási lánc egészében javította az információáramlást, és olyan eszközök kerültek kifejlesztésre, amelyek iránymutatással szolgálnak a vállalatok és a hatóságok számára, és segítik őket a végrehajtásban.