Az Európai Bizottság további intézkedéseket tesz a munkavállalók rákkeltő vegyi anyagokkal szembeni nagyobb fokú védelme érdekében.

A bizottság a munkavállalók öt újabb rákkeltő vegyi anyagnak való kitettségének a korlátozására tesz javaslatot az eddigi 21 olyan anyag mellett, amelyekre vonatkozóan már korlátozásokat vezettek be, illetve amelyek korlátozását már javasolták. Becslések szerint a csütörtökön nyilvánosságra hozott javaslat több mint 1 millió uniós munkavállaló munkakörülményeit javítaná és több mint 22 000 foglalkoztatással összefüggő betegség kialakulását előzné meg.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „A bizottság ma ismét fontos lépést tett a munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedések és más egészségügyi problémák elleni küzdelemben. Öt további vegyi anyag tekintetében javasoljuk a munkavállalók kitettségének korlátozását. Ezáltal hozzájárulunk több mint 1 millió európai munkavállaló fokozottabb védeleméhez, valamint a munkahelyek egészségesebbé és biztonságosabbá tételéhez, ami a szociális jogok európai pillérének egyik alapvető elve.”

A bizottság azt javasolja, hogy a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelvet öt vegyi anyag tekintetében egészítsék ki új határértékekkel. Ezek a határértékek azt szabályozzák, hogy a munkahelyi levegőben bizonyos rákkeltő vegyi anyagok legfeljebb milyen mértékben lehetnek jelen. Az alábbi öt, a munkavállalók szempontjából rendkívül jelentős rákkeltő anyagot választották ki:

  • kadmium és szervetlen vegyületei;
  • berillium és szervetlen berilliumvegyületek;
  • arzénsav és sói, valamint szervetlen arzénvegyületek;
  • formaldehid;
  • 4,4′-metilén-bisz (2-klór-anilin) (MOCA).

Az első három rákkeltő anyagot széles körben használják olyan különböző ágazatokban, mint például a kadmiumgyártás és -finomítás, a nikkel-kadmium akkumulátorok gyártása, a mechanikus fémbevonás, a cink- és rézolvasztás, az üveggyártás, az elektronikai, vegyipari vagy műanyag termékek gyártása, az újrahasznosítás, valamint használják öntödékben, laboratóriumokban, illetve az egészségügyben is.

A szóban forgó öt anyagnak, valamint a még mérlegelés tárgyát képező más anyagcsoportoknak való magas kitettség megelőzését célzó hatékony intézkedéseknek sokkal kedvezőbb hatásuk lesz, mint önmagában a rákmegelőzésnek. A kitettségre vonatkozó határértékek bevezetése nem csupán a munkavégzéssel összefüggő rákos megbetegedések számának csökkenését eredményezné, de a rákkeltő anyagok és mutagének okozta egyéb súlyos egészségügyi problémákat is visszaszorítaná. A berilliumnak való kitettség például a tüdőrák mellett gyógyíthatatlan krónikus berillium betegséget (berilliózist) is okoz.

Az uniós határértékek egyben egységes követelményeket támasztanak, és ezzel hozzájárulnak a minden vállalkozás számára egyenlő feltételek megteremtéséhez, és egyértelműen meghatározott közös célt tűznek ki a munkáltatók, a munkavállalók és a végrehajtási hatóságok elé. A javaslat tudományos adatokon alapul, és kidolgozását széles körű társadalmi párbeszéd előzte meg, melyben az érdekelt felek, elsősorban munkáltatók, munkavállalók és tagállamok képviselők is részt vettek – olvasható a bizottság közleményében.