A Quaestor felszámolója beterjesztette a bíróságnak azokat a hitelezői igényeket, amelyek esetében bírósági határozat alapján történhet meg a kárrendezés. A bíróság soron kívül jár el és megkezdte az igények elbírálását.

A Fővárosi Törvényszék közleményében felidézte: 2015. április 22-én tették közzé a Quaestor Zrt. felszámolási eljárásának megindítására vonatkozó közleményt a Cégközlönyben. A felszámoló, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. a Quaestor felszámolási eljárása során az igényt bejelentő, de az adós nyilvántartásaiban nem, vagy hiányosan szereplő ügyfelek kárrendezési eljárásának elősegítése érdekében a vitatott hitelezői igényeket beterjesztette a felszámolási eljárásban eljáró Fővárosi Törvényszéknek.

A közlemény szerint ennek azért van jelentősége, mert a törvény alapján a Kárrendezési Alap akkor is ellenértéket állapít meg, ha a kötvény értékpapírszámlán a befizetést ténylegesen nem írták jóvá, de annak fennállását jogerős bírósági határozat megállapította. A kérelmező a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül terjesztheti elő igényét a Kárrendezési Alapnál.

A bíróság felhívja a hitelezők figyelmét, hogy a felszámoló benyújtotta a bíróságnak az ügyfelek igénybejelentéseit és az azokhoz csatolt iratokat, a befizetéseket igazoló dokumentumokat, az ügyfeleknek a felszámolást megelőzően a Quaestor Zrt. által elkészített és megküldött elszámolásokat. Ezeket az okiratokat szükségtelen újból megküldeniük a bíróságnak. A Fővárosi Törvényszék a felszámolási eljárásban a vitatott hitelezői igényeket soron kívül bírálja el, az eljárás az ügyfeleknek illetékmentes – közölték. (MTI)