Idén november végéig hat esetben kellett eljárást kezdeményeznie a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) pénzügyi intézmények – egyik legalapvetőbb védelmi funkcióját betöltő – könyvvizsgálóival szemben.

A pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak tevékenysége feletti átfogó kontrollt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az MNB egymással együttműködve valósítja meg, melyet a közelmúlt – könyvvizsgálók szerepét és függetlenségét növelő – jogszabályi szigorításai tovább erősítettek – írja közleményében a jegybank.

Az MNB a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom növelése érdekében – valamennyi pénzügyi szektorra kiterjedően – fokozott figyelemmel kíséri a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak (és könyvvizsgáló cégeinek) tevékenységét. A könyvvizsgálók alapvető védelmi funkciót töltenek be a pénzügyi intézmények működésében, ugyanis a számviteli beszámolók megbízhatóságának és hitelességének vizsgálata, illetve az év közben végzett folyamatos audit feladatok lehetővé teszik számukraa társaság működése során jelentkező problémák, hiányosságok korai azonosítását.

Amennyiben az MNB tudomására jut, hogy a könyvvizsgáló nem megfelelően (például minősítés nélkül, tájékoztatási kötelezettségét megszegve, valamint a súlyos hibák feltárását elmulasztva) végzi a tevékenységét, a Kamaránál, illetve a közfelügyeleti hatóságnál fegyelmi, rendkívüli minőségellenőrzési eljárást kezdeményezhet, a minősítés felfüggesztését, visszavonását is javasolhatja, továbbá a könyvvizsgálati szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzetre utaló kockázati jelzést is tehet.

Az MNB idén novemberig összesen hat esetben kezdeményezett eljárást a könyvvizsgálói hiányosságok miatt a közfelügyeleti hatóságnál, és két esetben javasolta ugyanitt a kamarai fegyelemi eljárás felülvizsgálatát. Emellett több esetben figyelem felhívó levelet küldött olyan könyvvizsgálók részére, akik nem tájékoztatták az MNB-t az értékpapír-kibocsátó korlátozott könyvvizsgálói záradékának szükségességéről.

A pénzügyi intézmények által megbízott könyvvizsgálóknak speciális tudáson alapuló minősítéssel kell rendelkezniük, melynek odaítélési eljárását a Közfelügyeleti Hatóság folytatja le, azonban a minősítés megadásánál a jegybank egyetértési jogot gyakorol. Idén 78 kérelem elbírálásánál működött közre az MNB, ebből 66 esetben támogatta a minősítés odaítélését, 4 esetben hiánypótlást javasolt, további 8 könyvvizsgálónál pedig (összeférhetetlenség, illetve jogszabályi feltételek hiánya miatt) nem támogatta a pozitív elbírálást.

A jegybank a fentieken túl – a pénzügyi intézményeknél végzett helyszíni ellenőrzései során – a teljes körű tényfeltárás érdekében a könyvvizsgálókat meghallgathatja, s konzultációt kezdeményezhet velük. Emellett a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, illetve biztosítók könyvvizsgálói az MNB számára külön kiegészítő jelentést is kötelesek készíteni, amely a működési kockázatokra vonatkozó – felügyelési szempontú – információk hasznos forrása lehet.