Nincs olyan tagállama az EU-nak, ahol az első hat évfolyamon tanító pedagógusok között a magyarországinál nagyobb lenne a nők aránya, de „középfokon” is uniós átlag felett reprezentált a hazai tanári karban a szebbik nem.

Az Európai Unió alapfokú iskoláinak első hat évfolyamán 2014-ben 2,1 millió tanító és tanár dolgozott, döntő többségük, 85 százalékuk nő. A középfokú oktatásban 3,6 millió kollégájuk tevékenykedett, a nők aránya ebben a körben valamivel kisebb volt (64 százalék) – olvasható az Eurostat által a pedagógusok világnapja (október 5.) alkalmából készített összeállításban.

Az első hat osztályban oktatóknak uniós átlagban mindössze 11 százaléka (0,2 millió fő) volt fiatalabb 30 évesnél, míg az 50 felettiek aránya nagyjából 32 százalék volt. A következő évfolyamokon kevesebb volt a fiatal és több az idősebb pedagógus: az előbbiek aránya 8, az utóbbiaké 38 százalék.

Az általános iskolák első hat évfolyamán tanító pedagógusok körében a nők aránya Litvániában, Magyarországon, Szlovéniában (mind 97 százalék) és Olaszországban (96 százalék) volt a legmagasabb. A szebbik nem százalékos súlya 11 tagállamban elérte a 90 százalékot. Az „egészségesebbhez” legközelebbi arányokkal Dániában, Görögországban és Luxemburgban találkozhattak a kisdiákok, ahol a nők aránya 2014-ben rendre 69, 70, illetve 75 százalék volt 2014-ben. Az uniós átlag 85 százalék volt.

Az alsó tagozaton tanító pedagógusoknak uniós átlagban 32 százaléka volt idősebb 50 évesnél 014-ban. A szeniorok aránya Olaszországban volt a legmagasabb (53 százalék), de meghaladta a 40 százalékot Bulgáriában, Németországban (mindkettő 42 százalék) és Litvániában (41 százalék) is.

A felső tagozatokon és a középfokú oktatásban tanító pedagógusok körében már valamivel kiegyensúlyozottabb a nemek aránya; a női tanerő súlya uniós átlagban 64 százalékos. A nők Hollandiában „csak” 51, Luxemburgban 53, Dániában 56, Spanyolországban 57 százalékos többséget tudhatnak magukénak a tantestületekben. A másik végpont Lettország, ahol 83 százalékos a nők aránya; az itteni „dobogósok” Litvánia (82 százalék) és Bulgária (79 százalék).

Az 50 évnél idősebb pedagógusok aránya a felső tagozatokon és a középiskolákban magasabb (38 százalék), mint az alapozó képzésben. A szórás elég nagy: az 50 évnél idősebb tanárok aránya ebben a kategóriában is Olaszországban a legmagasabb (58 százalék), majd Észtország (50 százalék), Lettország (49 százalék), Bulgária és Németország (mindkettő 48 százalék) következik. Viszonylag kevesen képviselik ezt a korcsoportot Máltán (15 százalék), az Egyesült Királyságban (25 százalék), Luxemburgban (26 százalék) és Lengyelországban (27 százalék).

A magyar mutatók

Az első hat osztályban az Eurostat adatai szerint Magyarországon 35 ezer pedagógus oktatta a gyerekeket 2014-ben; 97 százalékuk nő, 35,5 százalékuk 50 év feletti.

A következő hat évfolyammal 78,7 ezer pedagógus foglalkozott, ebben a körben a nők aránya 71, az 50 év felettieké pedig 35,5 százalék volt.