Az európai fogyasztók szerint összességében a könyvek és újságok, a szórakoztatási cikkek, valamint a nagy háztartási készülékek, míg a szolgáltatások közül a szálláshelyek, a kulturális és szórakoztatási-, illetve a sportszolgáltatások piaca működik a legjobban. A legtöbb panasz a bankokra és az ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatásokra van.

Az Európai Bizottság közzétette a fogyasztói piacok 2016. évi eredménytábláját, amely 42 áru- és szolgáltatási piac működésének uniós fogyasztói minősítését követi nyomon. Ezek a minősítések azt mutatják, hogy a piacok teljesítménye javult a legutóbbi, 2014. évi eredménytáblához képest. Tovább gyorsult a 2010 óta megfigyelhető kedvező piaci tendencia, és ezen belül a legjelentősebb előrelépés a pénzügyi szolgáltatások terén mutatkozik – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal.

A fogyasztók szerint a három legjobban működő árupiac: a könyvek, folyóiratok és napilapok; a szórakoztatási cikkek (például játékok); valamint a nagy háztartási készülékek (például hűtőgépek) piaca. A szolgáltatási piacok közül a fogyasztók szerint a három legjobban működő a szabadidőhöz kapcsolódik: a dobogóra az üdülési célú szálláshelyek; a kulturális és szórakoztatási szolgáltatások; és a sportszolgáltatások (például edzőtermek) piaca került.

Kiderül, hol kell beavatkozni a törvényhozóknak 

Az idei eredménytáblából kitűnik, hogy a fogyasztóbarát szabályoknak, a piaci reformoknak, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony érvényesítésének köszönhetően növekedett a fogyasztók piacokba vetett bizalma – fogalmazott Vera Jourová. Az Európai Bizottság jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztosa szerint gondoskodni kell róla, hogy ez a biztató tendencia folytatódjék, különösen az egyelőre alulteljesítő piacokon, például a távközlési és az energetikai ágazatban. A bizottság kiemelt projektjeinek – például a digitális egységes piacra és az energiaunióra irányuló projektnek – tehát továbbra is a fogyasztók állnak a középpontjában.

A fogyasztói eredménytábla segítségével a nemzeti politikai döntéshozók és az érdekeltek értékelhetik a szakpolitikák időbeli hatásait és összehasonlíthatják az egyes tagállamok helyzetét. A fogyasztói piacok eredménytáblájának adatait a bizottság saját szakpolitikáinak kidolgozásakor is felhasználja.

Most a távközlésre fókuszál az Európai Bizottság

A fogyasztói bizalom erősödése nyomán javul a piaci teljesítmény. A jelzáloghitel-irányelvet például azért fogadták el, mert a pénzügyi szolgáltatásokba vetett fogyasztói bizalom gyenge volt. A jogszabály hatálybalépése óta megfigyelhető, hogy az ágazatba vetett bizalom erősödik. A távközlési piacon szintén nehézségekről számoltak be a fogyasztók. A bizottság ezért e területen a közeljövőben javaslatot terjeszt elő a problémák orvoslására. A digitális szerződések tekintetében nemrégiben kidolgozott bizottsági javaslatok célja a határokon átnyúló vásárlás iránti fogyasztói bizalom fokozása.

A fogyasztói eredménytábla megállapításai megerősítik az európai szemeszter eredményeit: egyes ágazatokban – például a vasúti szolgáltatások, a víz- és villamosenergia-ellátás területén – bizonyos országokban strukturális reformokra van szükség, mivel az adott piacok értékelése tagállamonként nagyon eltérő – tette hozzá az uniós biztos.

A szabályozottabb bankokban jobban bíznak az ügyfelek

A szolgáltatási piacokon jelentősebb a javulás, mint az árupiacokon. A legnagyobb előrelépés a pénzügyi szolgáltatások területén következett be. A fogyasztók a korábbiaknál jobban bíznak a bankokban, a magánnyugdíj-alapokban és a befektetési alapokban. Az ezzel kapcsolatos – például a fizetési számlákra és a jelzáloghitelekre vonatkozó – közelmúltbeli jogalkotási kezdeményezések, a hatékony végrehajtás és a figyelemfelkeltésre irányuló erőfeszítések tehát kezdik meghozni gyümölcseiket. A leggyengébben teljesítő szolgáltatási piac ugyanakkor továbbra is a banki szolgáltatások piaca.

Az egyes tagállamok teljesítménye rendkívül egyenetlen. A legnagyobb különbség az uniós országok piaci teljesítményének minősítésében a villamosenergia- és vízellátás, a vasúti közlekedés, a jelzáloghitelek és a mobiltelefon-szolgáltatások piacán tapasztalható. Ezek a piacok kevésbé nyitottak a határokon átnyúló versenyre, mint magasabban rangsorolt társaik.

Az ingatlanszolgáltatásokra van a legtöbb panasz

Az egyes piacok között is teljesítménybeli különbségek tapasztalhatók. A vizsgált piacok közül a leggyengébb minősítést az ingatlanszolgáltatások, a jelzáloghitelek, a befektetési termékek, a magánnyugdíjak és az értékpapírok, valamint a használt gépkocsik és a húskészítmények piaca kapta.
Annak ellenére, hogy a szolgáltatási piacok minősítése lényegesen javult, az árupiacok értékelése továbbra is kedvezőbb. Az árupiacokon belül romlott az úgynevezett napi fogyasztási cikkek – az alkoholmentes italok, a kenyér, a gabona- és tésztafélék – piacának minősítése, amely az eredménytábla korábbi kiadásaiban jól szerepelt.

A vasúti szolgáltatásokat a fogyasztók a 2013-as adatokhoz képest jelentősen felminősítették. A villamosenergia-piac teljesítménye elmarad a fogyasztók elvárásaitól. A távközlési piacokkal szintén sok a probléma. A vizsgált ágazatok közül ezekben az ágazatokban éri a fogyasztókat összességében a legnagyobb kár.

Több fogyasztó váltott szolgáltatót, de egyes piacokon továbbra is nehézkes a váltás. Az eredménytábla első ízben vizsgálja azokat az okokat, amelyek miatt a fogyasztók nem váltanak szolgáltatót. Az eredmények szerint a fogyasztókat sokszor még mindig a váltás nehézkessége tartja vissza, akik pedig megpróbáltak váltani, gyakran akadályba ütköztek.