A tavalyi év vége – 2017. december 31. – volt az első határideje a 750 000 000 euró összevont bevételt elérő multinacionális vállalatcsoporthoz tartozó adózók esetében az ún. országonkénti jelentésekkel (County-by-County Report, CbCR) kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének. Az adóhivatal szakértői összefoglalták első tapasztalataikat.

Az első érintett adatszolgáltatási pénzügyi év a 2016. január 1-jén indult év volt, amely vonatkozásában a 16CBC elnevezésű nyomtatványon kellett az adatszolgáltatási, illetve – szervezeti formától függően – a 17T201, T201T, T201C, T201CSZ nyomtatványok egyikén a bejelentési kötelezettséget megtenni.

Az országonkénti jelentésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a magyar jogban az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Aktv.) V/D fejezete és 3. melléklete szabályozza.

A NAV-hoz beérkezett nyomtatványok nemzetközi információcserét megelőző vizsgálatából leszűrt eddigi tapasztalatokat az alábbiakban foglaljuk össze, amelyekre a jövőben a nyomtatványok kitöltése során érdemes az adózóknak is figyelemmel lenniük.

  • Az adózók a bejelentési kötelezettségüknek a megfelelő T201-es nyomtatványon, míg az adatszolgáltatási kötelezettségüknek a vonatkozó CBC nyomtatványon tudnak eleget tenni. Ennek értelmében az olyan adattartalommal benyújtott CBC nyomtatvány, amely a T201-es nyomtatvány bejelentési kötelezettség adattartalmát fedi le, hibás adatszolgáltatásnak tekintendő, mely az adózóval egyeztetve vagy nem kerül befogadásra, vagy utólag kérjük adózót, hogy helyesbítés keretében törölje azt. A már működő adózók egyébként a T201-es nyomtatvány változás bejelentő részén, míg az újonnan alakuló, bejelentésre kötelezett adózók a T201-es nyomtatvány adatbejelentő részén tudnak eleget tenni a bejelentési kötelezettségüknek.
  • A CBC nyomtatvány A főbizonylatából multinacionális vállalatcsoportonként egyet, ugyanakkor a CBCM albizonylatából annyit kell az adózónak kitöltenie, amennyi állam illetve terület tekintetében a multinacionális vállalatcsoport gazdasági tevékenységet végez. A multinacionális vállalatcsoport definíciójából következően tehát legalább két CBCM albizonylat kitöltése kötelező. Amennyiben csak egy albizonylat készül, és nem helyesbítésről van szó, a CBC nyomtatvány nem adható be.
  • Kerülendő a nyomtatvány mezőinek feltöltése olyan karakterekkel, amelyek az amúgy üresen maradó mezők kitöltését szolgálják csupán (pl. xxx, aaa, 123456). A 16CBC nyomtatvány hiányos formában nem adható be, mivel ezen adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében – figyelemmel a kötelezettek körére is – nem merülhet fel a jelentés benyújtásához szükséges adatok bármilyen mértékű hiánya.
  • A 16CBC A-01 lapja, valamint M-02 lapja 4000 karakter/oldal tetszőleges tartalmú szöveg bevitelére nyújt lehetőséget, amely újabb lap nyitásával természetesen a 4000 karakterszámon felül is folytatható. A szöveg bevitele során ugyanakkor kerülendő a mondatok lapok közötti tördelése (megtörése), mert a nemzetközi normáknak megfelelően a NAV pontosan az adózói bevallással egyezően továbbítja a nyomtatványokat a külföldi adóhatóságok felé, ami a mondat lapok közti tördelése esetén nehezítheti a feldolgozást és esetleges félreértéseket okozhat, tekintettel arra, hogy a nemzetközi formátum nem teszi lehetővé a nyomtatvány oldalainak közvetlen összekapcsolását.

A 17CBC nyomtatványon amely 2018. május 16-a óta elérhető a NAV honlapján kisebb módosítások történtek a 16CBC nyomtatványhoz képest, amelyek az Aktv. 45/F. § (2) bekezdése alapján a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében keletkező adatszolgáltatási kötelezettségnek való megfelelést szolgálják. Kiemelendő a változások közül, hogy abban az esetben, amikor az adózó adatszolgáltatásra kötelezett csoporttagként nyújtja be a jelentést, és a megfelelő mezőben jelzi, hogy nem tudta beszerezni végső anyavállalatától az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, hiányos adattartalommal is beadhatja a 17CBC nyomtatványt, a nyomtatványkitöltő program nem fog automatikusan hibát jelezni. Ugyanakkor az a tény, hogy a nyomtatvány lehetővé teszi a hiányos adattartalmú bevallást, értelemszerűen nem mentesíti az adózót, hogy minden, egyébként rendelkezésére álló adatot a nyomtatványban feltüntessen, az Aktv. 43/N. § (3) bekezdésének megfelelően.

A 17CBC A-01 valamint M-02 lapja a korábbi 4000 karakterhez képest jóval kevesebb, 2000 karaktert enged rögzíteni oldalanként. Természetesen újabb lapok nyitásával a szabadon gépelhető szöveg hosszúságának továbbra sem lesz korlátja, viszont a szöveg lapok közti tördelése továbbra is odafigyelést igényel.

A NAV honlapján a Közérdekű adatok/Egyedi közzétételi lista/33. pontja alatt megtalálható az országonkénti jelentések automatikus megosztását előíró hatályos elismert megállapodások listája, amelyen feltüntetésre került az is, hogy az egyes államok illetve területek esetében a megállapodás melyik adatszolgáltatási pénzügyi évre terjed ki először. A lista folyamatosan frissítésre kerül, így várható annak bővülése az év során. (NAV)