Az Európai Bizottság mától 12 héten keresztül egy online kérdőíves felületen várja a gazdálkodók, az érdekvédelmi és szakmai szervezetek, valamint más intézmények véleményét a jelenlegi Közös Agrárpolitikáról (KAP).

Az Európai Bizottság február 2-ától online kérdőív formájában társadalmi véleményezésre bocsátja a jelenlegi Közös Agrárpolitikát (KAP), és várja az ágazati szereplők észrevételeit.

A kérdőív a KAP szinte minden részletére kiterjed, így egyaránt megtalálhatóak benne a jelenlegi rendszer problémáit, a KAP által teremtett hozzáadott értékeket, a jövő agrárpolitikája által kezelendő kihívásokat, valamint a KAP által elérni kívánt célokat érintő felvetések.

A nyilvános konzultáció során összesen 30 kiegészítendő és eldöntendő kérdésen keresztül fogadják az újabb reformhoz szükséges javaslatokat. Az eredményeket várhatóan 2017 nyarán mutatja be az Európai Bizottság úgynevezett „fehér papírként”, és a benne foglaltak mentén alkotják majd meg az új KAP-rendeleteket a következő években.

A „fehér papír” elkészítéséhez a konzultáció során beérkezett véleményeken túl felhasználják többek között a zöldítés 2016-os nyilvános véleményezése és felülvizsgálata során tett észrevételeket is, illetve a civilpárbeszéd-munkacsoportok üléseinek eredményét. Utóbbi fórumokon – delegáltjai révén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is képviselteti magát.

A várható menetrend szerint előreláthatóan 2017 végén az Európai Bizottság megalkotja a KAP-ra vonatkozó konkrét jogszabályi javaslatait, amelyről 2018-ban intézményi vita keretében dönt majd az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament. A folyamat során 2018 végére, 2019 elejére várható a végleges KAP-rendeletek megjelenése, amely a 2020 utáni agrárpolitika kereteit meghatározza majd.

A NAK felhívja tagjai figyelmét, hogy az online felületen keresztül május elejéig van lehetőség az észrevételek megtételére. Bár ez csak a kezdet, azonban javasolják a folyamatban való aktív szerepvállalást, hiszen így már az alapoktól lehetőség nyílik a jövő agrárpolitikájának megváltoztatására.