Megváltoztatta a növényvédelmi gépek műszaki vizsgálati kötelezettségére vonatkozó szabályozást a Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége kezdeményezésére. Jelentősen csökkenhet a gazdák ezzel kapcsolatos költsége és időráfordítása.

Számos gazdálkodó jelezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felé, hogy jelentős és felesleges plusz tehernek tartja a növényvédelmi gépek kötelező műszaki vizsgálatával járó teendőket és kiadásokat. A vonatkozó korábbi jogszabály szerint ugyanis a három évnél idősebb, a rendeletben rögzített szigorú felülvizsgálaton át nem esett, vagy a felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel 2016. november 26. után tilos lett volna növényvédelmi tevékenységet végezni.

A felülvizsgálatról szóló jogszabály az említett eszközök rendkívül alapos vizsgálatát írta elő. A NAK álláspontja szerint a gépek felülvizsgálatának jelentősége nem kérdőjelezhető meg, azonban az uniós irányelv csupán egy szabályozási keretet hoz létre annak érdekében, hogy fenntarthatóvá váljon a növényvédő szerek használata, illetve az emberi egészségre és környezetre jelentett veszélye és kifejtett hatása csökkenjen.

A NAK véleménye szerint egyszerűbb műszaki vizsgálattal is elérhető a kívánt cél, és ebben az esetben az ezzel járó költségek, az időráfordítás, és a gazdálkodókat terhelő műszaki vizsgálat díjtétele is csökkenne. Az időszakos felülvizsgálat során indokolatlan a részletes műszaki vizsgálat, hiszen az már az adott gép forgalomba hozatalakor megtörténik.

Mindezek mellett a gazdaságos termelés érdekében a növényvédelmi gépek jó karban tartásában, rendeltetésszerű és hatékony működésében alapvetően maguk a gazdálkodók is érdekeltek, többek között a növényvédelmi készítmények magas árai miatt is.

Mindennek jegyében a NAK – tagjai érdekeit szem előtt tartva – kérte a Földművelésügyi Minisztériumot a vonatkozó szabályozás megváltoztatására, enyhítésére. A szaktárca többek között a NAK kezdeményezésére a gazdálkodók számára kedvezően módosította a vonatkozó rendeletet (7/2016. FM rendelet 43/2010. mód.). A NAK bízik abban, hogy nem lesz szükség a korábban tervezettekhez hasonló szigorú és költséges ellenőrzésre.

A szabályozás pontosítása még folyamatban van, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara addig is javasolja a gazdálkodóknak – akiket így már a korábbi, 2016. november 26-ra vonatkozó határidő sem szorít –, hogy egyelőre várjanak a növényvédelmi gépeik vizsgáztatásával.

A kamara azt javasolja a jogalkotónak, hogy a növényvédelmi gépek vizsgáztatását a jövőben a növényorvosok szemrevételezéssel végezzék, és csak abban az esetben kelljen a gépet vizsgálatra bejelenteni valamely ellenőrző állomásra, ha problémát találnak.

A módosított jogszabályban már tételesen szerepel az is, hogy a korábbi szigorú, most finomított előírás a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezésekre nem vonatkozik.