Augusztus 1-től lép hatályba a magáncsőd intézménye Romániában, miután a kormány elfogadta a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertanát.

A román parlament által már két éve elfogadott magáncsődtörvény – mint ismeretes – lehetővé teszi a jóhiszemű eladósodott magánszemélyek számára, hogy csődbiztos felügyelete alatt átütemezzék adósságaikat, és 5 éves adósságrendezési terv kidolgozásával elkerüljék az adósságcsapdát – írja a Krónika.

Az alkalmazási módszertan azt részletezi: hogyan kell a kijelölt csődbiztosnak figyelembe vennie a statisztikai intézet által havonta frissített minimális fogyasztói kosarat, az adós sajátos pénzügyi, munkapiaci helyzetét, a gyerekek iskolázási költségeit, a rezsikiadásokat, nélkülözhetetlen közlekedési eszközök fenntartási költségeit az adósságrendezési terv kidolgozásánál.

Az adósságrendezési tervet 15 napon belül a csődbizottság elé kell terjeszteni. A csődeljárás során a bizottságnak úgy kell közvetítenie az adós és hitelezői között, hogy mindkét fél jogos érdekeit figyelembe vegye és egyik fél se kényszeríthesse rá megoldási javaslatát a másikra.

Egy legalább fél éve Romániában lakó magánszemély akkor kérheti a törvény alapján létrehozandó területi csődhatóságtól fizetésképtelenné nyilvánítását, ha több hitelezőnek tartozik és a törlesztő részleteket esedékességüket követő 90 napon belül sem tudta kifizetni.

A törvény értelmében a csődbiztos rendelkezik a fizetésképtelenné vált személy jövedelméről, és képviseli őt a hitelezőkkel szemben. A csődbiztos az adós bevételeinek jelentős részét a tartozás törlesztésére fordítja.

A magáncsőd intézménye a hitelezőknek is lehetővé teszi, hogy csődeljárást indítsanak magánszemély ellen, ha annak adóssága meghaladja a 25 ezer lejt.