A nyugat-balkáni országok lehetnek a következők az EU-hoz csatlakozó államok sorában. Az Európai Parlament (EP) sajtósai összefoglalták, hogy mit érdemes tudni a bővítésről.

Az Európai Unió hosszú távú tervei között mindig is szerepelt a nyugat-balkáni országok csatlakozása. Az elmúlt időszakban sokat léptek előre az országok efelé, a bolgár uniós elnökségnek köszönhetően pedig még tovább haladhat a folyamat, mivel Bulgária a következő hat hónap egyik prioritásaként határozta meg a csatlakozást.

Az Európai Bizottság februárban ismerteti az EU bővítésére vonatkozó stratégiáját, amelyben 2025-öt jelöli meg mint lehetséges csatlakozási dátumot Szerbia és Montenegró számára. A javaslatot a februári strasbourgi plenáris ülésen vitatja meg az EP-képviselőkkel.

A tagjelölt országok

Jelenleg Montenegró, Szerbia, Albánia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tartozik a tagjelölt országok közé. Koszovót és Bosznia-Hercegovinát potenciális jelöltnek tekintik.

Az EU-tagság kritériumai

A tagságot azok az európai országot kérelmezhetik, amelyek tiszteletben tartják az EU demokratikus értékeit. Röviden összefoglalva: a tagjelölt államokban stabil intézmények kell garantálniuk a demokráciát és a jogállamiságot, működő piacgazdasággal kell rendelkezniük és képesnek kell lenniük arra, hogy teljesítsék a tagsággal járó kötelezettségeket.

A csatlakozási folyamat

Egy tagállam akkor válik hivatalosan tagjelöltté, ha megfelel a politika, a gazdaság és a reformok terén támasztott alapvető kritériumoknak. Ezt követően kezdheti meg a tárgyalásokat az Unióval az egyes szakpolitikai területeket lefedő 35 fejezetről.

A reformok végrehajtása után, és a tárgyalások befejeztével a két fél véglegesíti a csatlakozási szerződést, amelyet minden uniós tagállamnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy az új ország csatlakozhasson az EU-hoz.

Milyen utat jártak be idáig a nyugat-balkáni országok?

Montenegró és Szerbia járnak élen a csatlakozási folyamatban. Montenegró 28 fejezetett nyitott meg, amelyek közül hármat feltételesen már le is zárt, Szerbia pedig 10 fejezetet nyitott meg és kettőt zárt le feltételesen. A többi ország egyelőre még a felkészülési fázisban van.
Ezeknek az országoknak az EU már ma is biztosít uniós támogatásokat, szakpolitikai tanácsadást, és tagjai a Stabilizációs és Társulási Megállapodásnak, amely hozzáférést biztost az unió belső piacához.

Az Európai Parlament szerepe

Az EP-képviselők minden évben áttekintik, hogy milyen előrelépést tettek a csatlakozni kívánó országok. Ez egy jó alkalom arra, hogy megvitassák a felmerülő kérdéseket és a jelentésükben rávilágítsanak a problémás területekre.

Ahhoz, hogy egy ország csatlakozzon az Európai Unióhoz, az EP végső jóváhagyása is szükséges.