„Kis színesek” a munkaügyi hatóság nyári akcióellenőrzésének tapasztalataiból.

Ahogy az elmúlt években, a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya az idén nyáron is lefolytatta „a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést”. Az általános tapasztalatokat itt mutattuk be; az alábbiakban a hatóság példatára olvasható.

Bács-Kiskun megye – Nem kellett papír a csomagoláshoz

Az eljáró szakügyintézők Bács-Kiskun megyében 2018. júniusban panasz alapján ellenőrzést tartottak egy zöldség-gyümölcs csomagoló üzemben. A helyszínen 21 fő végzett segédmunkát, közülük 15 fő alkalmi munkavállaló volt. A munkáltató a helyszínen munkaidő nyilvántartást nem tudott bemutatni a 21 munkavállaló tekintetében. A munkavállalók közül 12 fő a helyszínen tanúként került meghallgatásra, elmondásuk szerint az ellenőrzés napján 10 órakor kezdték meg a munkát alkalmi munkavállalóként, zöldségtisztítást, csomagolást végeztek, munkabérük 700 forint/óra volt. A helyszínen tartózkodott 4 fiatalkorú, ill. 1 gyermekkorú (13 éves) munkavállaló is. A fiatalkorú munkavállalók szülői beleegyezés mellett dolgoztak. A gyermekkorú munkavállalót a helyszínen eltiltották a munkavégzéstől. A munkáltató 15 fő alkalmi munkavállaló bejelentését nem tette meg az illetékes adóhatóság felé a munka megkezdése előtt sem munkaviszony, sem egyszerűsített foglalkoztatás keretében.

Baranya megye – Jobb későn, mint soha

Baranya megyében egy lakóingatlan felújítási munkaterületen 2018. júniusban munkaügyi ellenőrzés történt, mely során munkavégzés közben találtak 6 segédmunkás munkakörben foglalkoztatott munkavállalót. A munkavállalók egyszerűsített foglalkoztatásra hivatkoztak, munkáltatóként egységesen egy építőipari kft-t jelöltek meg. Megállapítást nyert, hogy a munkavállalóknak az ellenőrzés napján fennállt egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának bejelentése a helyszíni ellenőrzés megkezdését követően, annak hatására történt meg az illetékes adóhatóság felé.

Békés megye – A szövetkezetben és a kocsmában is akadtak problémák

Békés megyében az akcióellenőrzés során társhatóságokkal (munkavédelem, közlekedési hatóság) közösen közérdekű bejelentés kivizsgálását kezdte meg a munkaügyi hatóság melynek során 16 alkalmi munkavállalót talált munkavégzés közben, akik játszóterekre való gumilapok gyártásában működtek közre egyszerűsített foglalkoztatás és munkaerő-kölcsönzés keretében segédmunkás munkakörben. Megállapítást nyert, hogy az alkalmi munkavállalókat egy tulajdonosi körbe tartozó, de két különböző szociális szövetkezet kölcsönzi (15 nap után) felváltva a kölcsönvevő munkáltató részére. Az ellenőrzés eredményeképpen mindkét szociális szövetkezet esetében 2 főt érintően bejelentés nélküli foglalkoztatás került feltárásra, az ellenőrzés napjára, ill. korábbi napokra vonatkozóan, továbbá 4, ill. 9 fő esetében késedelmes bejelentés megállapítására is sor került.

2018 júliusában szintén Békés megyében egy kocsmában a munkaügyi ellenőrzést tartottak, melynek során munkavégzés közben találtak 1 munkavállalót pultos munkakörében, valamint a helyszínen tartózkodott (akkor éppen nem munkavégzés céljából) a munkavállaló lánya, aki szintén a kocsmát üzemeltető munkáltató munkavállalója. Az ellenőrzés során mindkét munkavállaló tanúként került meghallgatásra, melynek során fény derült arra, hogy mindketten legalább heti 50–50 órában dolgoztak a kocsmában annak ellenére, hogy a munkaviszonyuk csak heti 10, illetve heti 20 órás részmunkaidős foglalkoztatásra lett bejelentve a munkáltató által a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A munkavállalók 2018. március 1. napja óta dolgoznak a munkáltatónak. Az ellenőrzés során kétséget kizáróan megállapítható, hogy teljes munkaidő helyett tudatosan csak részmunkaidőre kerültek bejelentésre a munkavállalók.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Csak egy ellenőrzés kellett a bejelentéshez

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében munkaügyi ellenőrzésre került sor 2018. június végén egy egyéni vállalkozó cukrászdájában. A munkaterületen az ellenőrzés időpontjában 3 munkavállaló végzett munkát. Az egyik munkavállaló írásos munkaszerződéssel munkaviszony keretében, szakképzett eladó munkakörben, 180 500 forint/hó munkabérért végzett munkát. A foglalkoztatása hétfőtől szombatig terjedően szóbeli megbeszélés szerinti munkaidő-beosztása szerint történt. A munkavállaló további nyilatkozatában elmondta, hogy a munkáltató írásos munkaidő-beosztást nem készít, azt a munkáltató bemutatni nem tudott. A másik munkavállaló szóbeli megállapodás alapján végzett munkát, írásos munkaszerződést nem írt alá, egyszerűsített munkaviszonyban történő foglalkoztatás ténye nem merült fel. A munkavégzéséről személyesen a vállalkozóval állapodott meg, kisegítő munkakörben történő foglalkoztatásban, megállapodás szerint 138 000 forint/hó munkabérért. A munkaterületen közel egy hónapja végzett munkát, napi 8 órában. A munkavállaló feladata a cukrász munkájának segítése, mosogatás, takarítás volt. A munkavégzéséhez szükséges munkaeszközöket, tisztítószereket, anyagot a munkáltató biztosította a részére. A munkáltató fentieket elismerte, továbbá előadta, hogy a munkavállalóval foglalkoztatása kezdetétől írásos munkaszerződést köt, és bejelentési kötelezettségének eleget tesz. Megállapítást nyert továbbá, hogy a harmadik munkavállaló munkaviszonyát 2018. május 10. napjától kezdődő foglalkoztatására nem jelentette be a munkáltató. Az ellenőrzés befejezése után mindkét munkavállaló bejelentése megtörtént.

Budapest – Nem volt idő adminisztrációra

Budapesten 2018. júliusban a rendőrséggel és a kerületi közterület-felügyelettel közösen helyszíni ellenőrzést tartottak egy kábelfektetési munkaterületen, ahol ellenőrzés közben találtak 3 munkavállalót, akik munkaszerződés és adóhatósági bejelentés nélkül voltak foglalkoztatva. A munkáltató képviselője elismerte a 3 fő szabálytalan foglalkoztatását. Nyilatkozata szerint azért maradt el a munkaszerződések írásba foglalása és a dolgozók adóhatósági bejelentése, mert a munkát a vártnál sürgősebben el kellett kezdeni, és nem volt idő az adminisztrációs feladatok elvégzésére. Az ellenőrzést követően pótolta a munkáltató a munkaszerződések írásba foglalását és a bejelentést is.

Szintén Budapesten egy parkoló építésen tartottak ellenőrzést a munkaügyi ellenőrök, ahol kézi erővel végzett földmunkavégzés közben találták a munkáltató 6 munkavállalóját. A munkavállalókkal tanúmeghallgatási jegyzőkönyv készült, mely alapján megállapítható volt, hogy 3 munkavállaló az ellenőrzés napján kezdett, 3 munkavállaló pedig kb. egy hete, de egyikük sem kötött írásba munkaszerződést a munkáltatóval. Megállapítást nyert, hogy a munkaviszonyok adóhatósági bejelentésére sem került sor.

Csongrád megye – 50-ből 49-en csomagoltak feketén

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság észrevétele okán helyszíni munkaügyi ellenőrzésre került sor 2018. júliusban. A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor összesen 50 munkavállaló végzett munkát zöldségcsomagoló munkakörben. A telefonon lekérdezett foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok nyilvántartása szerint az 50 fő munkavállaló közül 1 munkavállaló bejelentése történt meg a területileg illetékes I. fokú adóhatóság felé munkaviszony keretében, azonban 49 munkavállaló bejelentése – a foglalkoztatás megkezdése előtt – sem munkaviszony keretében, sem alkalmi munkavégzésre irányultan nem történt meg. A jogsértést súlyosbító tényező, hogy a 49 „feketén” foglalkoztatott munkavállaló közül 6 fiatal munkavállaló (18. életévét be nem töltött munkavállaló) volt jelen a munkaterületen és végzett munkát. Három fiatal munkavállaló nem töltötte be a 15. életévét. Közülük egy a törvényes képviselőjével volt jelen, együtt dolgoztak. A másik 2 fiatal munkavállaló nem rendelkezett a munkavégzéshez szükséges törvényes képviselői írásos hozzájárulással, valamint törvényes képviselő nem volt jelen a munkaterületen. További három fiatal munkavállaló a 16. életévét nem töltötte be, melyek közül egy fiatal munkavállaló nem rendelkezett a munkavégzéshez szükséges törvényes képviselői írásos hozzájárulással. A munkaügyi hatóság jelzéssel élt a fiatal munkavállalók lakóhelye szerint illetékes gyámhatóság felé.

Fejér megye – Nem falazott a főnök

Fejér megyében az akcióellenőrzés során vizsgálatra került sor, egy ingatlan építési területen, ahol 2 munkavállaló végzett munkát. Egyikük foglalkoztatása munkaviszonyban, teljes munkaidőben, segédmunkás munkakörben történt. Az ellenőrzés helyszínén falat vakolt, nyilatkozata szerint rendszeresen kőműves feladatokat lát el, kőműves szakképesítéssel rendelkezik. Munkabére 138 000 forint/hó. Munkavégzéséről munkaidő-nyilvántartás vezetett, melyet az ellenőrzés napján nem töltött ki. Másik munkavállaló szóbeli megállapodás alapján, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmi munkavállalóként végzett munkát segédmunkás munkakörben. Az ellenőrzés napján be volt jelentve, megelőző napi munkavégzését azonban a munkáltató elmulasztotta az illetékes adóhatóság felé bejelenteni. Munkabérként 10 000 forint/nap munkabért kapott. A munkáltató a jogszabálysértéseket a helyszínen elismerte.

Győr-Moson-Sopron megye – A könyvelő volt a hibás

2018. júniusban egy Győr-Moson-Sopron megyei építési munkahelyen megkezdett helyszíni munkaügyi ellenőrzés alapján megállapítást nyert, hogy a munkáltató 3 – segédmunkás munkakörű – munkavállalót írásba foglalt munkaszerződés és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő bejelentés nélkül foglalkoztatott. A munkáltató képviselője a munkaügyi szabálytalanságokkal kapcsolatban arra hivatkozott, hogy nem állt szándékában szabálytalanul foglalkoztatni a munkavállalókat, azt hitte, hogy a munka megkezdése előtt már be lettek jelentve a munkavállalók az adóhatóság területig illetékes szerve felé, vagyis a jogsértésről nem ő tehet, hanem a könyvelője mulasztása miatt történt.

Hajdú-Bihar megye – Spóroltak a papírral

Hajdú-Bihar megyei építkezésen 2018. júniusban egy egyéni vállalkozó munkáltatót érintően az eljáró állami tisztviselők munkaügyi ellenőrzés folytattak le. A munkáltató alkalmazásában az ellenőrzés időpontjában 3 munkavállaló végzett munkát építőipari szak- és segédmunkás munkakörökben. A munkáltató munkavállalók esetében az illetékes adóhatóság felé fennálló bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, továbbá a munkavállalókat írásos munkaszerződés nélkül foglalkoztatta.

Heves megye – Hatan voltak, papíron kevesebben

Heves megyében 2018. júniusban egy építőipari munkáltató 6 munkavállalót foglalkoztatott építőipari segédmunkás, illetve villanyszerelő munkakörben. A helyszíni ellenőrzés és az azt követő bizonyítási eljárás alapján megállapításra került, hogy a munkáltató 5 munkavállalót az ellenőrzés napján írásba foglalt munkaszerződés nélkül foglalkoztatott, továbbá a munkavállalók jogviszonyának létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a munkaügyi ellenőrzés megkezdésének időpontjáig nem tett eleget az illetékes adóhatóság felé. A hatodik munkavállalót írásba foglalt munkaszerződés nélkül foglalkoztatta a munkáltató, de a munkavállaló jogviszonyát a munkáltató előírásszerűen bejelentette az adóhatóság felé.

Jász-Nagykun-Szolnok megye – Hidegzuhany a termálfürdőben

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2018. június végén munkaügyi ellenőrzésre került sor egy termálfürdőben és annak éttermében, ahol munkavégzés közben találtak 2 szakács, 2 recepciós-felszolgáló, 1 szobaasszony és 1 kertész munkakörben alkalmazott munkavállalót. Megállapítást nyert, hogy a munkavállalók teljes munkaidőben, 1 havi munkaidő keretben, változó munkarendben dolgoztak. A munkavállalók esetenként munkaszüneti nap és vasárnap is dolgoztak 2018. év május hónapban, műszakpótlékra és éjszakai bérpótlékra is jogosító munkarendben végezték munkájukat. A munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidőt is teljesítettek, melyet nem kompenzált a munkáltató az érintett munkavállalóknak. A munkáltató a napi munkaidő törvényes mértékénél több munkaidőre osztott be 3 főt, a munkaviszony létesítésével összefüggő tájékoztatást 5 főnek nem biztosította, éjszakai munkavégzésért járó bérpótlékot 3 főnek nem számfejtett, a rendkívüli munkavégzést 5 főnek nem kompenzálta, a műszakpótlékra jogosult 5 főnek nem számolta el a pótlékát, a napi törvényes pihenőidőt 4 főnek nem biztosította, munkaszüneti napon történt foglalkoztatás esetén 5 főnek nem fizetett pótlékot.

Komárom-Esztergom megye – Heti 10 óra volt csak a különbség

Egy Komárom-Esztergom megyei ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy egy élelmiszer-áruházban foglalkoztatott vagyonőr heti 20 órás részmunkaidős munkaszerződéssel, ill. az illetékes adóhatóság felé történő bejelentéssel volt alkalmazva, de valójában heti 30 órás részmunkaidőben dolgozott. A munkaidejéről nyilvántartást nem vezettek.

Nógrád megye – Két nap híján minden rendben volt

Egy Nógrád megyei egyéni vállalkozó zöldség-gyümölcs árusító helyén munkaügyi ellenőrzésre került sor az akcióellenőrzés során. A helyszínen 1 munkavállaló végzett munkát, aki előadta, hogy két napja rendes munkaviszony keretében dolgozott a munkáltatónál, ezt megelőzően pedig egyszerűsített foglalkoztatás keretében, eladó munkakörben foglalkoztatta őt a munkáltató. A nyilatkozata szerint rajta kívül még egy fő dolgozott egyszerűsített foglalkoztatottként a munkáltatónál. Mindkét fő egyszerűsített foglalkoztatotti jelenléti íve bemutatásra került a helyszínen, míg a rendes munkaviszony vonatkozásában munkaszerződés és munkaidő-nyilvántartás került bemutatásra. Megállapítást nyert, hogy mindkét fő esetében az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése 2-2 nap vonatkozásában nem történt meg. A rendes munkaviszonyra vonatkozó bejelentés szabályosan megtörtént az adóhatóság felé.

Pest megye – Alkalmilag falaztak, bejelentés nélkül

Pest megyében egy ikerház falazási munkáit végezték az akcióellenőrzés ideje alatt. A helyszínen 5 munkavállalót találtak munkavégzés közben, akiket szakügyintézői lekérdezés alapján az illetékes adóhatóság felé nem jelentettek be. A munkavállalókat tanúként meghallgatták. Elmondásuk szerint alkalmi munkavégzésben állapodtak meg a cégvezetővel. A munkaügyi ellenőrzés megkezdését követően a munkavállalók bejelentése megtörtént.

Somogy megye – Az ellenőrzés napján állt munkába az eladó

2018. júniusban, Somogy megyében munkaügyi ellenőrzés történt egy kereskedelmi egységben. A munkáltató alkalmazásában egy munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony (alkalmi munka) keretében, szóbeli megállapodás alapján, írásba foglalt egyszerűsített munkaszerződés vagy egyéb írásba foglalt szerződés nélkül végzett munkát, 650 forint összegű órabér ellenértékért, eladó munkakörben. A munkavállaló munkavégzését a munkáltató kft képviseletre jogosultja utasította, irányította, ellenőrizte, a munkaeszközöket (pl. kés, mérleg, pénztárgép) a munkavállaló részére a kft biztosította. A munkavállaló előadta, hogy a munkavégzését személyesen látja el, nem egyéni vállalkozó, a helyszíni ellenőrzés napján 6 órakor kezdte meg a munkavégzését. A munkáltató az ellenőrzés napján foglalkoztatott munkavállaló jogviszonyát a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig nem jelentette be az adóhatóság irányába.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Mi az: kívül zöld, belül piros és tele van fekete dinnyemaggal?

2018.júliusban az eljáró állami tisztviselők helyszíni ellenőrzést tartottak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dinnyeárusnál, ahol munkavégzés közben találtak egy munkavállalót. A munkavállalót, eladó munkakörben, 9 órától 19 óráig tartó munkaidőben, 6000 forint/nap munkabér ellenében foglalkoztatta a munkáltató, aki a munkavállaló foglalkoztatási jogviszonyának létrejöttét nem jelentette be a területileg illetékes adóhatóság felé a munkavállaló munkába állását és a munkaügyi ellenőrzés megkezdését megelőzően.

Tolna megye – Fantomeladó a kisboltban

Tolna megyében egy egyéni vállalkozó kiskereskedelmi egységében munkaügyi ellenőrzést folytattak le 2018. június közepén. A munkáltató 2018. június 1. napjától a munkaügyi ellenőrzésig 1 munkavállalót (munkakör: eladó) munkaviszony keretében foglalkoztatott. A munkáltató írásba foglalt munkaszerződés nélkül, írásos megbízási szerződéssel foglalkoztatta a munkavállalót. Az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz a munkavállaló munkába lépéséig, valamint a munkaügyi ellenőrzés megkezdéséig sem megbízásként, sem munkaviszonyként nem került bejelentésre a munkavállaló jogviszonya.

Vas megye – Leegyszerűsítette a foglalkoztatást a nepper

Közérdekű bejelentés alapján elvégzett munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy egy gépjármű értékesítő munkáltató, eladó munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat egy Vas megyei telephelyen. Egy munkavállaló az illetékes adóhatósághoz történt bejelentés-, és írásba foglalt munkaszerződés nélkül volt alkalmazva egyszerűsített foglalkoztatással, 2 munkavállaló bejelentéssel, de írásba foglalt egyszerűsített munkaszerződés nélkül volt alkalmazva, de a munkaidő-nyilvántartást nem vezették. Egy munkavállaló pedig korábban bejelentéssel és írásba foglalt munkaszerződéssel dolgozott a kft-nél, de munkaviszonyának megszűnésekor a kilépő papírjait nem adták át a törvényben meghatározott időben.

Veszprém megye – Szóban állapodtak meg okosban

2018. június végén munkaügyi ellenőrzésre került sor egy Veszprém megyei „tüzép” telepen. A helyszíni munkaügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 3 munkavállaló esetén hiányos volt a tárgyhavi munkaidő-nyilvántartás, 5 fő esetében csak szóban közölték a munkaidő-beosztást, további egy munkavállaló jogviszonyának bejelentése nem történt meg.

Zala megye – Engedély nélkül cseresznyéztek az ukránok

2018. júniusban munkaügyi ellenőrzésre került sor a rendőrség idegenrendészeti munkatársaival közösen egy Zala megyei gyümölcsösben. A munkáltató 24 ukrán állampolgárt foglalkoztatott 2018. június 13., 15., 16., 18. és 19. napján, akik cseresznyét szedtek, bérezésük teljesítménybér volt (600 forint/láda). Az ukrán munkavállalók nem rendelkeztek munkavállalási engedéllyel.