Megalakult a – Balaton és Sopron-Fertő után – harmadikként nevesített kiemelt turisztikai térség fejlesztéseit koordináló cég.

A kormány már korábban kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította a 105 településből álló Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség térséget. A fejlesztésekre tervezett uniós és hazai források összege 49 projektre 2020-ig eléri a 102 milliárd forintot – írja a turizmus.com.

A fejlesztések szakmai koordinációját az újonnan megalakult Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. végzi.

A nonprofit zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – csakúgy mint a másik két kiemelt turisztikai térségek esetében – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. gyakorolja 2020. december 31-ig.