A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében elindult az „Nők a családban és a munkahelyen” című (EFOP-1.2.9-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel – olvasható a hivatalos pályázati portál társadalmi egyeztetésre kialakított partnerségi fórumában megjelent felhívástervezetben. (A hozzászólásokat, javaslatokat december 30-ig várják.)

Célkitűzések

A konstrukció által megfogalmazott részcélok:

 1. a nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra;
 2. a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében;
 3. a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése helyben;
 4. atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében;
 5. a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

Keretösszeg

A keretösszeg 9 milliárd forint, a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 45–60 támogatott kérelemre számít.

Konzorciumoknak kell összeállniuk

támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumnak konzorciumvezetőként, vagy partnerként mindenképpen tagja kell, hogy legyen legalább egy-egy szervezet az „A” és a „B” szervezetcsoportból.

„A” szervezetcsoport

 • járási hivatal;
 • helyi önkormányzat;
 • önkormányzati hivatal (költségvetési szerv);
 • nonprofit gazdasági társaság,
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

„B” szervezetcsoport:

 • egyéb szövetség;
 • egyéb egyesület;
 • egyéb alapítvány;
 • bevett egyház;
 • vallási tevékenységet végző szervezet;
 • elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy;
 • elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy;
 • egyházi szervezet;
 • közalapítvány;
 • közalapítvány önálló intézménye;
 • egyéb alapítvány önálló intézménye;
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, konzorciumvezető vagy konzorciumi partner minőségben.

További részletek

…az alább letölthető felhívástervezetben.