A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Nő az esély – foglalkoztatás” című (EFOP-1.1.3-17) felhívás.

A januárban társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás célja a munkanélküli romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatása, társadalmi befogadásuk erősítése.

A foglalkoztatottság növelése a társadalmi felzárkózás kulcseleme. Az elmúlt évek törekvéseivel együtt is a roma népesség, kiemelten a roma nők foglalkoztatási és képzettségi szintje még messze az országos átlag alatt van. A roma nők foglalkoztatási aránya 23,8 százalék. Munkaerő-piaci részvételüket sokszor nehezítik az előítéletek, a periférikus helyzetben élő roma emberek sok esetben nem jutnak hozzá alapvető közszolgáltatásokhoz, az információhiány vagy az intézmények iránti bizalmatlanság miatt kevésbé veszik igénybe azokat – olvasható a tervezetben.

Pályázhatnak a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet), valamint köznevelési intézmények és fenntartóik.

A célcsoport:

  • a projektben történő bevonásukkor 18. életévüket betöltött, de 55 életévüket el nem érők, akik a 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § alapján tett nyilatkozatban roma önazonosságukat vállalják, és
  • munkanélküliek vagy inaktívak, és
  • legalább általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Kötelezően megvalósítandó, támogatható tevékenységek:

  • 24 hónapos minimum heti 40 órás támogatott foglalkoztatás;
  • 24 hónapos támogatott foglalkoztatás lejárta után legalább azonos munkakörben és feltételekkel a célcsoporttag minimum 12 hónapos továbbfoglalkoztatása;
  • a támogatott foglalkoztatás időszakában a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása minimum 6 hónapon, de maximum 24 hónapon keresztül (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a mentori feladatokat);
  • a célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (vonatkozó jogszabályi előírások alapján).

A keretösszeg az EFOP éves fejlesztési keretében 3,15 milliárd forint; az egy munkakörre vetített pályázható összeg minimum 3,5 millió, maximum 6,3 millió forint. Egy pályázó maximum 30 munkakörre nyújthat be támogatási kérelmet. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Területi korlátozás

A projekt az ország hat kevésbé fejlett (észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, közép-dunántúli, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli) régiójára terjed ki, azokban fejti ki hatását. A közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag képzése csak azzal a feltétellel támogatható, ha bejelentett tartózkodási hellyel (lakcímkártyával igazolt) rendelkezik a kevésbé fejlett régiók valamelyikében. A közép-magyarországi régió területén lévő képzési helyszínen megvalósuló képzés nem támogatható.