A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke közös levélben ösztönzi a szakszerű és hiteles statisztikai adatszolgáltatásra a kutatásfejlesztési projekteket megvalósító intézményeket és vállalkozásokat.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által gyűjtött kutatás-fejlesztési ráfordítási adatok összeállításához az intézményeknek és a vállalkozásoknak idén március 16-ig kell teljesíteniük adatszolgáltatási kötelezettségüket.

A magyarországi K+F ráfordítási adatok pontos és szakszerű előállításában kulcsszerepe van az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeteknek is. A K+F ráfordítás a kutatás-fejlesztési és innovációs célra rendelkezésre álló pénzügyi források tényleges felhasználását jelenti. A KSH a vállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek és egyéb szervezetek által az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében kitöltött kérdőívek adatainak összesítése révén állítja elő a nemzeti szintű kutatási, fejlesztési és innovációs adatokat. A KSH által gyűjtött K+F ráfordítás adatok megalapozottsága az érintett szervezetek adatszolgáltatásának minőségén múlik.

A két szervezet szakszerű és hiteles adatszolgáltatásra hívja fel a vállalkozásokat és a közfinanszírozású támogatásból, valamint más egyéb forrásból kutatásfejlesztési és innovációs projekteket megvalósító szervezeteket. Az éves OSAP adatlapok kitöltéséhez kapcsolódóan azt kérik az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetektől, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az adatszolgáltatás előkészítésére és a kérdőívben megadott adatokra, hogy azok minél pontosabban tükrözzék a szervezetben ténylegesen megvalósult kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet.

A felelős adatszolgáltatást, az OSAP adatlapok szakszerű kitöltését a kitöltési útmutatóhoz készített példatárral és módszertani ajánlásokkal kívánja elősegíteni az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) és a KSH. Az adatlap kitöltése során felmerülő technikai jellegű kérdésekkel, problémákkal a KSH Elektra rendszer ügyfélszolgálatához fordulhatnak az érintettek (tel: 06 80 200-766 ingyenesen hívható zöld szám, hétfőtől–csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00–14:00 óra között).

A K+F ráfordítás adatának jelentőségét mutatja, hogy annak 2020-ra vállalt célértéke az Európai Unió és Magyarország 2014–2020-as fejlesztési időszakra kötött Partnerségi Megállapodásában is nevesítve van. A 2021–2027-es uniós ciklus tervezési folyamatához – amely már 2018-ban elindul – ugyancsak szükséges, hogy minél pontosabb és megfelelően részletezett K+F ráfordítás adat álljon rendelkezésre.

Az NKFI Hivatal, mint a KFI szakpolitika koordinációjáért felelős kormányhivatal és a KSH, mint Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatok közzétételéért felelős kormányhivatal vezetői 2017 októberében döntöttek együttműködésük megerősítéséről azzal a céllal, hogy a KFI adatok előállításának módszertana, az adatok minősége, felhasználhatósága, valamint az adatszolgáltatás folyamata tovább javuljon.