Az MNB összesen 19,4 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte az UniCredit Bankot és az UniCredit Leasinget egyes pénzügyi – és befektetési szolgáltatási, adatszolgáltatási, adatkezelési, valamint informatikai biztonsági tevékenységet érintő hiányosságok miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – korábban elfogadott felügyelési ütemterve részeként – átfogó csoportvizsgálatot végzett az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél, illetve az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatainál, az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél, az Arany Pénzügyi Lízing Zrt.-nél és az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-nél. A jegybank a 2014. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A vizsgálat a pénzügyi szolgáltatási tevékenység kapcsán megállapította többek között, hogy az UniCredit Bank ügyfélminősítésre, ügyfélcsoport képzésre és ügyfélkitettség kezelésére vonatkozó belső szabályzatai nem teljes körűen feleltek meg a jogszabályi elvárásoknak. Továbbá hiányosságokat tárt fel a befektetés szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, valamint kisebb informatikai biztonsági problémákat is azonosított.

Emellett a vizsgálat a követeléseladási, követelésminősítési és a tőkeszámításnál figyelembe vett fedezet értékelési gyakorlatban, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére irányuló tevékenység terén is feltárt kisebb súlyú problémákat. Mindezek nyomán a jegybank határozatában határidő kitűzésével kötelezte az UniCredit Bankot a feltárt jogsértések megszüntetésére, és a felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített belső ellenőri jelentés MNB részére történő megküldésére.

A hiányosságok miatt a jegybank összesen 17,95 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki az UniCredit Bankkal szemben. Ezt különösen indokolttá tette a pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység körében megállapított jogsértések száma és jellege, illetve a bank piaci súlya. A jegybank ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte a bank együttműködő magatartását, illetve a jogsértések kiküszöbölésére tett azonnali és tervezett intézkedéseit.

Az MNB – egyes adatkezelési, továbbá az ügyfél és partnerminősítés folyamatában azonosított hiányosságok miatt – az UniCredit Lízingre 1,45 millió forint bírságot szabott ki. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. és az Arany Pénzügyi Lízing Zrt. vizsgálatát a jegybank intézkedés nélkül zárta le.