Az USA-ban élő pókerversenyen szerezett nyeremény Magyarországon nem személyi jövedelemadó köteles, mert az Szja tv. 76. § (1) bekezdése azt nem minősíti adóköteles nyereménynek – döntött a napokban a Kúria.

A felperes 2009-ben az USA-ban és Ausztriában élő pókerversenyeken nyereményeket szerzett. Az elsőfokú adóhatóság a felperesnél ellenőrzést végzett, melynek eredményeként hozott határozatában kötelezte adóhiánynak minősülő adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére. Az Ausztriából származó nyereményeket a hatóság az Európai Unió Bírósága Blanco-Fabretti ügyben hozott ítélete alapján nem tekintette belföldi adóköteles jövedelemnek, ugyanakkor az USA-ban nyert összegeket önálló tevékenységből származó bevételként vonta adózása alá.

A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes ebben a körben – részben eltérő jogi indokolással – az elsőfokú határozatot hatályában fenntartotta. Kifejtette, hogy a felperes USA-ban szerezett nyereményei Magyarországon nem adómentesek, a felperes az Szja tv. 76. § (4) bekezdése szerint nem mentesül az adókötelezettség alól. A kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló kétoldalú államközi egyezmény nem igazolja a pókernyeremény magyarországi adómentességét.

A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasította.

A jogerős ítélet ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, az azt elbíráló Kúria a jogerős ítéletet, az alperes határozatára és az elsőfokú határozatra is kiterjedően – új eljárásra kötelezés nélkül – hatályon kívül helyezte. Kifejtette, hogy az elsődleges jogkérdés megválaszolása körében az Szja tv. 76. § (1) bekezdése bír meghatározó jelentőséggel, mely meghatározza az adóköteles nyeremények körét, melyben nem szerepel a kártyanyeremény. Ebből egyértelműen következik, hogy az USA-ban élő pókerversenyen szerezett nyeremény Magyarországon nem személyi jövedelemadó köteles. A kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló kétoldalú államközi egyezmény az ügyben nem irányadó.

Kúria, Kfv.VI.35.545/2017. számú ügy