Vannak olyan kft-k, amelyekre továbbra is a 2016. március 15-ei határidő vonatkozik – figyelmeztet dr. Tóth Levente ügyvéd.

Ahogyan azt korábban írtuk, a várakozásoknak megfelelően az Országgyűlés március 1-jén egyhangúlag elfogadta a kötelező tőkeemelés határidejének meghosszabbítására irányuló törvényjavaslatot, így a 3 millió forintot el nem érő törzstőkéjű kft-k 2017. március 15-ig, újabb egy évet kapnak az új Ptk. szerinti kötelezettségeik (tőkeemelés, új Ptk. hatálya alá helyezkedés) teljesítésére.

Fontos hangsúlyoznunk azonban, hogy a 3 millió forintos vagy azt meghaladó törzstőkével rendelkező kft-kre – az új Ptk. hatálya alá helyezkedés körében – továbbra is a 2016. március 15-ei határidő az irányadó.  

Dr. Tóth Levente
ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
www.drtothlevente.hu