Hogyan erősítheti az Európai Unió a biztonságot Európában a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése révén? Az Európai Bizottság javaslatai.

„Biztonságunkat nem áldozhatjuk fel a tolerancia oltárán. Tudnunk kell, kik kelnek át határainkon. Határaink védelmét az új Európai Határ- és Parti Őrségre bízzuk. Meg fogjuk védeni határainkat az azokat átlépő összes személyre alkalmazandó szigorú ellenőrzés segítségével” – mondta Jean-Claude Juncker az unió helyzetét értékelő beszédében.

Az Európai Bizottság a beszéd napjára időzítve közzétette arra vonatkozó elképzeléseit, hogy az Európai Unió miként fokozhatja a biztonságot Európában a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése révén. Az előterjesztett intézkedések között szerepel az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozásának, illetve működőképessé tételének felgyorsítása, az uniós határregisztrációs rendszer mielőbbi elfogadása és megvalósítása, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer létrehozása kapcsán a közeljövőben előterjesztendő javaslatcsomag. A közlemény további intézkedéseket helyez kilátásba, amelyek javítják az úti okmányok biztonságát, és ezáltal megakadályozzák az okmányokkal való visszaélést, valamint megerősítik az Europolon belül működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központját.

A bizottság közleménye számos gyakorlati és operatív intézkedést vázol fel az európai migrációs stratégia és az európai biztonsági stratégia végrehajtásának felgyorsítása céljából, emellett előkészíti a valódi és hatékony biztonsági unió kiépítését:

  • Európai Határ- és Parti Őrség: A Frontexre épülő új ügynökség – amely képes lesz igénybe venni a szakemberek és felszerelések tartalékállományát – az EU külső határainak megerősített közös igazgatását biztosítja. Támogatja a tagállamokat a hiányosságok azonosítása és szükség esetén az azok kezelését célzó beavatkozások révén, még mielőtt a gyenge pontok súlyos problémává válnának. A bizottság, a Frontex és a tagállamok már megkezdték az előkészítő munkát, amelynek ütemét fel fogják gyorsítani annak biztosítása érdekében, hogy az új ügynökség a lehető legrövidebb időn belül működőképessé váljon. A bizottság teendői közé tartozik a harmadik országokkal kötendő megállapodásokkal kapcsolatos munka és az ahhoz szükséges költségvetési javaslatok elfogadása, hogy az ügynökség képes legyen gyorsan bővíteni személyi állományát. A bizottság felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a határőrök és a felszerelések tartalékállománya készen álljon az azonnali bevetésre, továbbá hogy a görögországi, olaszországi és bulgáriai Frontex-műveletekkel összefüggésben pótolják a szakértők kiküldése terén tapasztalható elmaradásokat.
  • Uniós határregisztrációs rendszer: A bizottság a Schengeni határ-ellenőrzési kódex kapcsolódó módosításával egyidejűleg, 2016. április 6-án terjesztette elő az uniós határregisztrációs rendszerre vonatkozó javaslatot. A határregisztrációs rendszer javítja a külső határok igazgatását és csökkenti az EU-ba irányuló irreguláris migrációt (a vízumban engedélyezett tartózkodási idő túllépésének kezelése révén), ugyanakkor hozzájárul a terrorizmus és a súlyos bűnözés elleni küzdelemhez, valamint gondoskodik a magas szintű belső biztonságról. A rendszer magában foglalja a személyazonosságra és az úti okmányokra vonatkozó adatok, illetve a biometrikus adatok gyűjtését, továbbá a belépési és kilépési bejegyezések határátkelőhelyen történő rögzítését. A rendszer a bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos, rövid tartózkodás céljából a schengeni térségbe belépő nem uniós polgárokra vonatkozik. A bizottság szorgalmazza, hogy a végleges elfogadásra még idén kerüljön sor, így a határregisztrációs rendszer egy hároméves fejlesztési időszakot követően már 2020 elején működésbe léphet.
  • Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásának gondolatát – az Egyesült Államok jól ismert ESTA rendszeréhez hasonló megfontolásokból – a bizottság áprilisban vetette fel. Egy ilyen rendszer kialakításának nyomán a vízummentesen utazó személyek ellenőrzése még sokrétűbbé válik. Az ETIAS a tervek szerint valamennyi, vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgár esetében meghatározná a schengeni térségbe való beutazásra való jogosultságot, valamint azt, hogy a beutazás felvet-e biztonsági vagy migrációs kockázatot. Az utasokra vonatkozó információgyűjtés az utazás előtt zajlana. A bizottság már elindította az ETIAS-ra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, amelynek 2016 októberére várható eredményei, illetve a konzultációk alapján legkésőbb 2016 novemberében elő kívánja terjeszteni az ETIAS létrehozására irányuló jogalkotási javaslatot.
  • Az Europol megerősítése: A nemzetbiztonsági szervek közötti együttműködés javításának első számú uniós eszközét jelentő Europol lényeges fejlődésen ment keresztül: nemrégiben létrejött a Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja, a Migránscsempészés Elleni Küzdelem Európai Központja és a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ. A bizottság az Europollal együttműködve tovább fokozza az ügynökség terrorizmus elleni kapacitásait, ugyanakkor a migránscsempészet és a számítástechnikai bűnözés elleni tevékenységét is, többek között az igények és az Europollal szembeni elvárások kielégítéséhez szükséges többleterőforrások biztosítása által. Szintén fontos, hogy javuljon az Europol fő adatbázisokhoz való hozzáférése. A bizottság ebben az összefüggésben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy alakítsanak ki egyfajta információ-megosztási csomópontot egy olyan platform létrehozása révén, ahol a terrorizmussal vagy a határon átnyúló egyéb súlyos biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos információk birtokában lévő hatóságok megoszthatják ezen információkat a bűnüldöző szervekkel.
  • biztonságos úti okmányok megléte a személyazonosság megállapításának elengedhetetlen előfeltétele. A szabad mozgás, a migráció és a mobilitás hatékonyabb kezelése jól kiépített rendszereken alapul, amelyek megelőzik az egyes okmányok könnyűszerrel történő hamisításának lehetőségéből adódó visszaéléseket és belső biztonsági fenyegetéseket. A bizottság új módszerekkel igyekszik javítani az elektronikus dokumentumok biztonságát és a személyazonosító okmányok kezelését. A bizottság 2016 decemberére elfogadja az okmánybiztonsággal kapcsolatos cselekvési tervet, amely a tartózkodási kártyák, a személyazonosító okmányok és az ideiglenes úti okmányok biztonságának fokozását szolgálja.