Az Európai Unióból való kilépés után az Egyesült Királyság pontalapú rendszert vezethet be az uniós állampolgárokra is – írják a Mazars szakemberei.

Az EU elhagyásáról szóló szavazást követően az európai munkáltatók többségénél felmerül a kérdés, milyen hatással lesz rájuk a kilépés, és mit jelent mindez a munkavállalóik számára – írják friss hírlevelükben a Mazars szakemberei.

Újra és újra fontos megismételni: a változások nem egy éjszaka mennek végbe. Az Egyesült Királyság még legalább két évig, a kilépési tárgyalások lezárultáig az EU tagja marad. Szinte bizonyos, hogy a változások csak azokat fogják érinteni, akik a kilépés tényleges megtörténte után érkeznek az Egyesült Királyságba, és nem érinti majd azokat, akik már jelenleg is ott élnek, dolgoznak. Habár mindkét tábor szerint épp a bevándorlás-politika volt a legjelentősebb faktor a kilépésről tartott népszavazáson, így ez továbbra is terítéken marad és valószínű, hogy egészen a tárgyalások megkezdéséig téma lesz.

Pontalapú rendszer uniós állampolgárok esetében?

A jelenlegi uniós szabályozás értelmében az Európai Gazdasági Térség állampolgárai vízum vagy munkavállalási engedély igénylése nélkül tartózkodhatnak, tanulhatnak, kereshetnek és vállalhatnak munkát az Egyesült Királyság területén.

Ebben a korai stádiumban nehéz bármit is mondani a bevándorlással kapcsolatos jövőbeni intézkedések vonatkozásában, egy megoldási lehetőség lehet azonban az uniós állampolgárok esetében a kilépés melletti kampány során taglalt pontalapú rendszer. Ez a módszer valójában nem egy új elképzelés, a pontozásos rendszer harmadik országbeli állampolgárok esetében már 2008 óta érvényben van, azonban ennek az uniós állampolgárokra történő kiterjesztése jelentős változtatást jelentene. Mindemellett lényeges kihangsúlyozni, hogy akik turisztikai vagy üzleti út céljából érkeznek az Egyesült Királyság területére, azokra nagy valószínűséggel nem vonatkozna ez a rendszer. (Az már más kérdés, hogy egyes európai országok esetében bevezetésre kerül-e vízumrendszer – ezzel kapcsolatban jelen pillanatban még találgatásokkal is nehéz volna élni.)

Mit is jelentene a gyakorlatban, ha kiterjesztenék a jelenleg alkalmazott pontozásos rendszert az Egyesült Királyság területén munkát vállaló uniós állampolgárokra is? Számos kulcsfontosságú tényezőt érdemes számításba venni.

 • A jelenlegi rendszer 5 kategóriát különböztet meg az Egyesült Királyságban munkát vállalók vonatkozásában:
  1. csoport – Befektetők, vállalkozók
  2. csoport – Szakképzett munkaerő
  3. csoport – Alacsonyan képzett munkaerő (ezt a kategóriát mindezidáig nem használták)
  4. csoport – Tanulók
  5. csoport – Ideiglenes munkavállalók (önkéntesek, gyakornokok, mobilitási programban résztvevők)
 • A rendszer lényege, hogy az Egyesült Királyságba munkavállalási céllal érkezőknek el kell érniük egy bizonyos pontszámot a vízum megszerzéséhez.
 • A 2. kategóriába tartozók esetében a munkavállalónak rendelkeznie kell a munkakörnek megfelelő képzettségi szinttel (legalább alapfokú, „bachelor” diploma), valamint a munkavállaló díjazásának is igazodnia kell a pozícióhoz. További feltétel egy angol szponzor, egy vállalat, ami kiadja a magánszemély részére a munkavállalási engedélyt egy szponzori igazolás formájában.
 • A munkáltatóra hárul annak a felelőssége, hogy a rendszer működtetése megfelelően, az angol bevándorlási szabályozással összhangban történjen, amely már most is igen komplex és gyakran módosul.
 • A szakképzett munkaerő beáramlásának szabályozására tett kísérlet jegyében érvényben van egy felső limit az állandó munkakört betöltő bevándorlók vonatkozásában, mely jelenleg évi 22 600 fő.
 • A 2. kategóriába tartozók esetében jelentős költségek lépnek fel a foglalkoztatással összefüggésben. Az eddigiekben ez a három éves vízum esetében munkavállalónként nagyjából 1300 fontot jelentett, a jövő áprilisban bevezetésre kerülő bevándorlási képzettséggel összefüggő felár következményeként azonban 4300-ra emelkedik.

Az alacsonyan képzett bevándorló munkaerő kezelése

Mivel jelenleg az Egyesült Királyság területén az EU-ból érkező munkavállalók nagy része kevesebbet kereső, szakképesítést nem igénylő munkahelyen dolgozik, érdekes lesz megfigyelni, hogy az őket érintő szabályozás miként alakul a jövőben. Valószínűsíthető, hogy a pontalapú rendszer 2008-as bevezetése óta először, a harmadik csoportba kezdik csoportosítani a külföldi munkavállalókat, de hogy mikortól kezdve és miképpen, az csak később fog kiderülni. Az is kétségtelen, hogy egy külön pontozási kritériumot fognak bevezetni azokra a szektorokra és iparágakra, ahol munkaerőhiány fog fellépni a Brexitből kifolyólag. Valószínűsíthető, hogy a mostani politikai helyzet miatt végül egy meghatározott limitet fognak a bevándorlásra bevezetni, ami komoly költségeket jelenthet majd, mind a munkáltatókra, mind a bevándorlókra nézve.

Az Egyesült Királyság várhatóan törekedni fog a tárgyalások során nagyobb mozgási szabadságot elérni mindkét irányba, annak érdekében, hogy mindez minél kisebb hatással legyen a kereskedelemre és a gazdaságra. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül azt sem, hogy a kilépésről szóló aktuális hírek lényegesen szélesebb kört érintő következménnyel fognak járni, hiszen más országok és üzleti szereplők szerte a világon – az EU-n belül és kívül egyaránt – figyelembe veszik az új tényállást.