A munkahelyi balesetek és sérülések csak az Európai Unióban évente 476 milliárd euróba kerülnek, ez az uniós GDP 3,3 százaléka.

A Szingapúrban szeptember 3. és 6. között megrendezésre kerülő XXI. Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Világkongresszuson az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet új becsléseket mutatnak be az elégtelen munkahelyi biztonsági és egészségvédelem költségeiről. Az új megállapítások szerint a munkavégzéssel összefüggő sérülések és betegségek világszerte a GDP 3,9 százalékát kitevő visszaeséséért felelősek, amely körülbelül 2680 milliárd euró éves költségnek felel meg.

A foglalkozásból eredő megbetegedések és sérülések az Európai Unió GDP-jének 3,3 százalékába kerülnek. A helyes munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi stratégiákkal, szakpolitikákkal és gyakorlatokkal évente 476 milliárd eurót lehetne megtakarítani.

A becslések a munkahelyi biztonság és egészségvédelem költségeivel és előnyeivel foglalkozó projektből származnak. A projektet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Finn Szociális- és Egészségügyi Minisztérium, a Finn Munkahelyi Egészségvédelmi Intézet (FIOH), a szingapúri WSH Intézet, a Foglalkozás-egészségügyi Nemzetközi Bizottság (ICOH) és az EU-OSHA hajtották végre.

Dr. Christa Sedlatschek, az EU-OSHA igazgatója a következőket nyilatkozta a világkongresszus előtt: „A munkahelyi biztonság és egészségvédelem alapvető emberi jog, ám a nem hatékony vagy nem létező munkavédelmi intézkedések költségeire vonatkozó új becslések azt mutatják, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem gazdasági hatása minden eddiginél jelentősebb. A foglalkozásból eredő megbetegedések és sérülések az Európai Unió GDP-jének 3,3 százalékába kerülnek. A helyes munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi stratégiákkal, szakpolitikákkal és gyakorlatokkal évente 476 milliárd eurót lehetne megtakarítani.”

A helyes munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi gyakorlat segíthet abban, hogy a vállalkozások termelékennyé, versenyképessé és fenntarthatóvá váljanak, valamint abban is, hogy csökkenjenek az egészségügyi kiadások és egyéb társadalmi terhek. Az elégtelen munkahelyi biztonság és egészségvédelem költségei azonban magasak – az egyének, a vállalkozások és a társadalom számára egyaránt. A költségekkel és előnyökkel foglalkozó projekt keretében az EU-OSHA azonosította és értékelte az EU-ban és világszerte elérhető adatokat, hogy pontos és aktuális becsléseket dolgozhasson ki a munkahelyi megbetegedések és sérülések költségeiről.

A világkongresszuson ismertetésre kerülő további megállapítások:

  • A világon a munkával kapcsolatos összes haláleset 86 százalékáért a foglalkozási betegségek tehetők felelőssé, ez az arány az EU-ban 98 százalék.
  • A munkavégzéssel összefüggő sérülések és betegségek eredményeként 123,3 millió DALY (egészségkárosodással korrigált életév) veszik el globálisan (7,1 millió az EU-ban). Ezek közül 67,8 millió (3,4 millió az EU-ban) halálos balesetnek, 55,5 millió pedig (3,7 millió az EU-ban) rokkantságnak tudható be.
  • A legtöbb európai országban a foglalkozási eredetű rákos megbetegedéseknek tudható be a költségek nagy része (119,5 milliárd euro vagy az EU GDP-jének 0,81 százaléka), amelyet második helyen követnek a váz- és izomrendszeri betegségek.

Az EU-OSHA által a projekt részeként kifejlesztett új adatvizualizációs eszközszintén bemutatásra kerül a világkongresszuson. Az eszköz közérthetően mutatja be a munkavégzéssel összefüggő betegségek és balesetek globális költségeit. A fő eredmények infógrafikaként jelennek meg, ami lehetővé teszi a kutatók és szakpolitikai döntéshozók számára, hogy gyorsan és könnyedén átlássák a megállapításokat. Az átláthatóságot és az egyszerű felhasználhatóságot szem előtt tartva a vizualizációs eszköz tartalmaz egy glosszáriumot a gyakran használt kifejezésekről és egy útmutatót az alkalmazott módszerekről.

A Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Világkongresszus, amely a munkavédelmi szakértők és szakemberek legnagyobb találkozója a világon, jó alkalom lesz az új megállapítások terjesztésére. Az EU-OSHA a kongresszus egyik támogató szervezete, és a négy nap során számos eseményen részt fog venni, így például beszédek tartásában, műhelytalálkozókon és a kiállításon. Az EU-OSHA két szimpózium társszervezője: az egyik a költségekkel és előnyökkel foglalkozó projekttel kapcsolatos, a másik pedig a mikro- és kisvállalkozások bizonyítottan helyes munkavédelmi gyakorlatait vizsgálja, hivatkozva az EU-OSHA ezen a területen végzett munkájára és OiRA (online interaktív kockázatelemzés) projektjére.