A költségvetési „salátatörvény” Munka Törvénykönyvét érintő rendelkezéseit Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője foglalja össze.

Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetést megalapozó „Salátatörvényt”, amely többek között a Munka Törvénykönyvét is módosítja – írja friss bejegyzésében Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője.

 A módosítások jelentős része már 2016. június 18-tól hatályba lépett, a pihenőidővel kapcsolatos változások pedig majd 2017. január 1-től lesznek alkalmazandók.

Amennyiben a munkavállaló a felmondási védelmet biztosító várandósságról csak a felmondás közlését követően tájékoztatja a munkáltatót, akkor a munkáltató a felmondást a felmondás közlését követő 15 napon belül egyoldalúan írásban visszavonhatja, ebben az esetben a munkaviszony megszűnése és a visszavonás közötti időtartam is munkaviszonyban töltött időnek minősül majd.

Megszüntetésre került a különbségtétel az anya és az apa között a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tekintetében: amennyiben azt az apa igénybe veszi, a védelmet számára is biztosítja már a jogszabály.

Bővült a vezető állású munkavállalókra vonatkozó kógens szabályok köre: a jövőben a gyermeke gondozása céljából a vezető is jogosult fizetés nélküli szabadságra, gyermeke harmadik életéve betöltéséig.

Meghatározott esetekben (pl. több műszakos foglalkoztatás) elég lesz a 8 órányi napi pihenőidő biztosítása is a munkavállaló részére, ekkor azonban a következő napi pihenőidőnek hosszabbnak kell lennie („kompenzáló pihenőidő”) – úgy, hogy a kettő együtt elérje az egybefüggő huszonkét óra időtartamot.

A készenléti jellegű munkakörökben a munkáltató ezentúl köteles az általános, 11 órás pihenőidőt biztosítani a munka befejezése és a másnapi munkakezdés között, a korábbi 8 óra helyett.

A tisztességtelen piaci magatartások ellen új szabályok védik a munkavállalókat, amelyek segítségével a külföldi kiküldetés helyén is ellenőrizhető a legfontosabb munkajogi szabályok betartása, Ezekért a kiküldő és a fogadó munkáltató egyetemlegesen felelnek. Kötelező lesz továbbá a kiküldetés helyén egy kapcsolattartó kijelölése, aki segíti a munkavállaló ottani jogvédelmét.