Elindult a „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” (VEKOP-2.2.1-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. október 25-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programjának keretében megjelent felhívás vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények K+F+i tárgyú együttműködését támogatja. „A kiírás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából” – olvasható a felhívásban.

Területek

A legjobbnak ítélt projektek vissza nem térítendő támogatására az alábbi területeken van lehetőség:

  • Hulladékgazdálkodás, körkörös gazdaság: Cél a hulladék hasznosítása révén újabb termék elállítása, élelmiszeripari és állattenyésztési hulladékok ártalmatlanítása, illetve energetikai célra hasznosítása. Emellett fontos cél az ún. körforgásos gazdaság irányában történő fejlődés, azaz a nulla hulladékkal járó termelésre való törekvés, a hulladék minél hasznosabb felhasználására, a hulladék (anyagában történő) hasznosításának fejlesztésére.
  • Orvosi műszergyártás: Az orvosi berendezés és eszközgyártás területére a flexibilitás, innovativitás, erős exportképesség, nagy beszállítói igény a jellemző. Cél olyan fejlesztési projektek támogatása, amelyek a terület szakmailag jól körülhatárolt és összefüggő K+F feladatainak megoldására, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozására irányulnak.
  • Design: Cél a divat és textiltervezés, fémművesség, formatervezés és a kerámiatervezés területén a folyamatosan változó igényeknek megfelelő egyedi és/vagy sorozatgyártásra alkalmas termékek, összetettebb rendszerek, szisztémák, új koncepciók kidolgozása.

Keretösszeg, pályázók

A keretösszeg 2,64 milliárd forint, a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 3–8 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumi partnerek lehetnek

  • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
  • állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok;
  • kutatóhelyek;
  • egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.

Konzorciumi tag kizárólag az lehet, aki rendelkezik a közép-magyarországi régió területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. A konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet; konzorciumvezető kizárólag kis-, közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

Az 50 milliárd forintos „GINOP-testvér”

Az ugyanilyen című, 50 milliárd forintos keretösszegű GINOP-felhívás tavaly szeptemberben jelent meg, erról részletesen itt számoltunk be.