Milyen bejelentési kötelezettségei vannak egy magánszemélynek, ha munkavállalás vagy letelepedés céljából külföldre távozik? A NAV válaszol.

Ha egy magánszemély munkavállalás céljából távozik külföldre, az állami adóhatóság felé akkor kell bejelentést teljesítenie, ha korábban saját maga után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetett, és annak hatálya alá a T1011 Adat és változásbejelentő lap benyújtásával jelentkezett be.

Amennyiben a magánszemély külföldre távozik és ott egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot, akkor bizonyos esetekben mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól. A fizetési kötelezettség megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie. A bejelentésre 2015. évben a 15T1011 Adat és változásbejelentő lap szolgál, amely letölthető a NAV honlapjáról vagy beszerezhető ügyfélszolgálatokon. A nyomtatványhoz minden esetben mellékelni kell a további egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról szóló igazolást (pl. a más tagállamban fennálló biztosítás igazolását szolgáló okiratot, az ún. A1-es igazolást).

Ha a magánszemély a külföldi letelepedés szándékával hagyja el Magyarországot, akkor kérheti a személyi jövedelemadó soron kívüli megállapítását. Ez azonban csak egy lehetőség, amellyel nem kötelező élni, hiszen fő szabály szerint a magánszemélyek jövedelemadójáról az adóévet követő év május 20. napjáig kell a bevallást benyújtani.

Ha a magánszemély olyan országba megy dolgozni, amellyel Magyarországnak van hatályos és alkalmazható adóegyezménye a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor a megszerzett jövedelemmel összefüggésben az egyezmény szabályait kell alkalmazni. Az adóegyezmények fő szabály szerint úgy rendelkeznek, hogy a munkaviszonyból (nem önálló tevékenységből) származó jövedelem abban az államban adóztatható, ahol a munkavégzés történik. A magyar magánszemély által külföldön végzett munka ellenértékeként megszerzett jövedelem tehát külföldön adóztatható.

Ha azonban a magánszemély magyarországi ingatlana bérbeadásából jövedelemre tesz szert, akkor az után Magyarországon keletkezik személyi jövedelemadó (és esetlegesen egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettsége. Magát a tényt, hogy valaki Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, valamelyik járási hivatalnál vagy a konzuli képviselőnél (személyesen vagy elektronikus kapcsolattartás útján) kell bejelenteni.

Az a TAJ számmal rendelkező személy, aki

  • valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartozó magyar állampolgár,

köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni a kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve felé. A bejelentéssel kapcsolatban bővebb információ, valamint az erre a célra rendszeresített nyomtatvány az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján  érhető el.