Mi történik, ha a gyermeke rendelkezik diákigazolvánnyal és bérlettel, de mégis megbüntetik? Jogos-e a pótdíj kiszabása ebben az esetben? Mire figyeljünk az új iskolaév indulásakor?

A Budapesti Békéltető Testület eljárása során a fogyasztók több alkalommal adtak be olyan kérelmet, melyben kifogásolják az ilyen esetekben a kiszabott pótdíjat. A fogyasztók általában nincsenek tisztában a jogi lehetőségeikkel, ezért szükséges a fogyasztói tudatosság erősítése ezekben az esetekben is.

Igazolványos esetek

Egyik esetben a diákigazolvánnyal és kedvezményes bérlettel rendelkező fogyasztót az ellenőrzés során mégis megbüntette az ellenőr, mivel a diákigazolványról hiányzott az érvényességi matrica és ennek hiányában nem volt érvényes az igénybe vett kedvezmény.

Egy másik fogyasztó gyermeke elveszítette a diákigazolványát és később kapott egy igazolást a tanulói jogviszonyról, de azt nem fogadták el. Ezt követően ugyan megkapta az új diákigazolványát, de érvényességi matricát nem kért rá az iskolájából, ezért az ellenőrök újra megbüntették. A diákigazolványt ugyanis az okmányirodákban kell igényelni, de az érvényességi matricát az oktatási intézmény állíthatja ki. Sajnos sok esetben később kerül az érvényességi matrica kiállításra, így ebből eredően több fogyasztói probléma is adódhat.

Egy harmadik esetben az ellenőrzés időpontjában a diákbérlet érvényességi ideje 1 nappal már lejárt és a fogyasztó a később megvásároltat szerette volna bemutatni a pótdíjat kiszabó vállalkozás ügyfélszolgálatán, de azt nem fogadták el. A békéltető testületi eljárásban azonban ezekben az esetekben is létrejött egyezség, hiszen a vállalkozás a részletfizetést vagy a megemelkedett pótdíj törlését felajánlotta a fogyasztó részére a megállapodás reményében.

Mit mondanak a jogszabályok?

A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a diákigazolvány a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását, jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

A diákigazolványok igénylése akár elektronikus úton vagy a közreműködő oktatási intézményen keresztül történik, de a kiállításban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közreműködik, tehát bármelyik okmányirodában átvehető.

A kiadott diákigazolványok esetében az oktatási igazolványok érvényesítését a közreműködő intézmény érvényesítő matrica felragasztásával végzi.  Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a köznevelésben a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját.

Az érvényesítés határideje a köznevelésben kiadható oktatási igazolvány esetében október 31. napja, a felsőoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja.

Fontos tudni, hogy a kedvezményes tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással lehet használni, ezek nélkül a bérletszelvény nem érvényes. Sajnos más dokumentummal, például iskolalátogatási igazolással, hallgatói jogviszony igazolással az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe.

A Budapesti Békéltető Testület jó tanácsai

  1. Minden esetben ellenőrizzük szülőként, hogy a kiadott diákigazolványra felkerült- e az érvényességi matrica!
  2. Ha elveszett a diákigazolvány, akkor az igénylés leadásával egyidejűleg kérjünk ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolást az oktatási intézménytől!
  3. Győződjünk meg arról, hogy a megvásárolt diákbérlet mettől meddig érvényes!
  4. Amennyiben mégis pótdíjazásra kerülne sor, ne várja meg míg fizetési felszólítást kap, hanem vegye fel a kapcsolatot a pótdíjazó társaság ügyfélszolgálatával és próbálja meg rendezni jogvitáját!