A legfontosabbakat a Budapesti Békéltető Testület jó szakértői foglalták össze.

A fogyasztó eladta az autóját, de elfejtette átíratni az éves matricát az új gépkocsira. Egy másik autós úgy tudta, hogy elég az autópályára történő ráhajtás után megvenni a matricát. A harmadik fogyasztó pedig a fizetésnél rosszul adta meg a rendszámát. Mindhárom esetben közös, hogy közel hatvanezer forintos büntetést kaptak, ami azonban elkerülhető lett volna egy kis odafigyeléssel. Mire kell ügyelni az autópálya-matrica megvásárlásakor? A Budapesti Békéltető Testület tanácsai:

A testület tapasztalatai szerint az már szinte mindenki előtt ismert, hogy bizonyos autópályák használatáért a fogyasztóknak díjat (használati díj) kell fizetniük. Az már viszont kevésbé köztudott, hogy ha elfelejtik az eredeti díjat megfizetni, akkor a későbbi pótdíj akár 59 500 forint is lehet, ha a pótdíjat 30 napon túl fizetik meg.

Emellett további dolgokra is figyelni kell.

1. Nagyon fontos, hogy már akkor megvegyék a matricát, mielőtt ráhajtanak az autópályára. 

Hiába váltják meg azt ugyanis a kérdéses naptól, az csak a vásárlást követő időszakra lesz érvényes. Nem lehet tehát a matricát egy korábbi időpontra nézve, utólag megvenni. Erre mód van többek között a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által kijelölt árusítóhelyeken, a megbízott viszonteladóknál, de ugyanúgy megváltható a matrica elektronikus úton is.

2. Lényeges körültekintően ellenőrizni azt is, hogy a fogyasztó a vásárláskor milyen adatokat ad meg! 

Ennek alapját a gépjármű forgalmi engedélyében szerelő adatok képezik: a forgalmi rendszám, valamint a gépjármű megengedett legnagyobb össztömegének értéke. A rendszámnál már akár egy elütés, elírás is pótdíjat eredményezhet, ugyanis ilyenkor olyan, mintha egyáltalán nem is váltott volna a fogyasztó matricát.

Az előírások egyértelműek: a vásárló köteles az általa megadott adatok ellenőrzésére és a végső jóváhagyására. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy jóváhagyás előtt ellenőrizni kell a forgalmiban szereplő adatokkal való egyezést. Később már nem hivatkozhatnak a fogyasztók arra például a benzinkúton, hogy mást kaptak, mint amit kértek.

Érdemes tudni azt is, hogy érvényes autópálya matricáról akkor beszélhetünk, ha a fogyasztó a vásárlást és az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy pedig a vásárlás során az ellenőrző szelvény eladói példányát aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát.

3. Azt se mulasszák el ellenőrizni a fogyasztók, hogy az autójuknak megfelelő díjkategóriát váltják-e meg, hiszen ennek eltévesztése is büntetést eredményezhet!

Létezik D1, D2, B2 és U díjkategória. A D1-be a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, – a vezetővel együtt – legfeljebb hét személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija tartozik.

D2 díjkategóriát kell váltani, ha a személygépkocsi nem tartozik a D1 kategóriába, de ugyanúgy a D2-t szükséges megvenni, ha legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsiról, vagy lakókocsiról van szó.

A fogyasztókat nem kifejezetten érinti már, hisz autóbusz esetén szükséges csak megvenni a B2 kategóriát, míg az U díjkategóriába azok az utánfutók tartoznak, amelyeket a D2 vagy a B2 díjkategóriába tartozó járművel vontatnak.

4. Érdemes előre számolni és tervezni a fogyasztóknak, hogy milyen matricát váltanak, ugyanis érvényességi időt tekintve az háromféle is lehet.

Létezik a heti matrica, ami a fogyasztó által megjelölt kezdő napra és még attól számítva további kilenc napra (összesen tíz egymást követő naptári napra) érvényes. Van havi matrica is, amely a fogyasztó által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban, számát tekintve a kezdő nappal megegyező nap 24 óráig, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, úgy a hónap utolsó napjának 24 óráig érvényes. Végül pedig váltható éves matrica is, ami a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig érvényes.

5. Ha már megtörtént a baj, és a fogyasztó büntetést kapott, sokkal kevesebbet kell befizetni, ha a pótdíj megfizetésére a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon kerül sor.

Míg ugyanis a D1, D2 és U kategória esetében például csak közel tizenötezer forint a pótdíj (egész pontosan 14 875), addig harminc napon túli megfizetés esetén az már 59 500 forintra növekszik. Az említett B2 kategóriánál, szintén a harminc nap után már a pótdíj például 267 700 forint.

Ne feledjék azt sem a fogyasztók, hogy a harminc napos határidő akkor is megkezdődik, ha nem veszik át a fizetési felszólítást! Ugyanis kézbesítési vélelem érvényesül, és a könyvelt küldeményként postára adott pótdíjfizetési felszólítást a feladástól számított ötödik munkanapon már kézbesítettnek kell tekinteni! Nagyon fontos, hogy ha utólag szereznek a felszólításról csak tudomást, akkor jelentsenek be kifogást írásban a fogyasztók haladéktalanul, előadva a tényeket és erre nézve az esetleges bizonyítékokat, ami igazolja, hogy önhibájukon kívül nem értesültek az adott postai levélről.

Meg kell jegyezni azonban, hogy a határidő nyugszik, ha – például – rendőrségi feljelentéssel igazolni tudják, hogy az adott gépjárművet ellopták még a büntetés előtt.

6. Tartsák észben azt is, hogy bizonyos esetekben mentesülhetnek a pótdíjfizetés alól, amelyekről érdemes külön tájékozódni!

Ilyen eset például az, ha a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatják a matrica megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy ezt nyugtázó értesítést! Emellett akkor sincs helye a pótdíj kiszabásának, ha a gépjármű tulajdonosa vagy az üzembentartó igazolja, hogy az autót például ellopták, és az erről szóló jogerős hatósági döntést vagy ennek a másolatát a NÚSZ Zrt.-nek a jogerőre emelkedést követő tizenöt napon belül bemutatja.

7. Végül érdemes arra is odafigyelni, hogy csökkentett díj (1470 forint) ellenében lehetőség van a matricát átírni a fennmaradó érvényességi időszakra, ha például a kocsi tulajdonosa eladta az autóját és egy másikat vásárolt. Ugyanez igaz a rendszámcsere esetére is.

Ha a fogyasztó például tévesen adta meg a díjkategóriát, úgy szintén az említett csökkentett díj ellenében a matricát módosíthatja a megfelelő díjkategóriára, ilyenkor azonban az ezt megelőzően kiszabott pótdíjat vagy pótdíjkülönbözetet meg kell fizetni.

Sokszor kerül sor véletlenül rendszámtévesztésre: tudatos magatartás esetén itt is csökkenthető jelentősen, illetve elkerülhető a fogyasztót terhelő büntetés (pótdíj). Ha ugyanis ezt észreveszi időben, úgy – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, a matrica érvényességi idejének kezdetétől számított hatvan napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követően harminc napon belül lehetőség van a helyes rendszám rögzítésére. Ekkor az átírási díj összege karakterenként 1470 forint, viszont ilyenkor a kapott pótdíj megfizetése alól teljesen mentesül a fogyasztó, mivel a módosított matrica ekkor a teljes érvényességi időre lesz érvényes.

A fentiek jól mutatják, hogy nem nélkülözhető a megfelelő tudatosság az autópálya-matrica megvásárlásakor, ezáltal ugyanis – a jelentős bosszúság mellett – több tízezer forintot spórolhatnak meg a fogyasztók, elkerülve a felesleges büntetést!