Az „új filozófia mentén” tevékenykedő adóhivatal az idén többek között a használt gépjárművekkel kereskedőkre, az ingatlan-bérbeadókra, a taxisokra, a csomagküldőkre és fizikaiközérzet-javító szolgáltatást nyújtókra koncentrál.

A NAV 2016 januárja óta új filozófia mentén végzi ellenőrzéseit. Egy év tapasztalatai és tényei arra engednek következtetni, hogy az új szemlélet nyomán javult az adózási fegyelem, nőtt az ellenőrzések hatékonysága, reálértéken is emelkedtek az adóbevételek – olvasható az adóhivatal közleményében.

Mennyiség helyett minőség: a NAV jellemzően ott jelenik meg, ahol feltételezhető a szabályszegés a komplex kockázatelemzés alapján. A véletlenszerűség szerepe egyre kisebb.

Támogató NAV, szolgáltató hivatal: Az együttműködő, a szabályokat szem előtt tartó, körültekintően eljáró gazdálkodók segítése: szankciók helyett az önálló hibajavítás támogatása. 2017-ben ennek már jogi lehetősége is adott az adózás rendjéről szóló törvényben: a támogató eljárásban van lehetőség a hibák javítására.

A tisztességes gazdálkodók esélyeinek növelése: adatvagyonra épülő, valós idejű ellenőrzések a korszerű, jogszabályban rögzített eszközök adatainak alkalmazása (online pénztárgép rendszer, adóregisztrációs eljárás, adózói minősítés, EKÁER). Az adó-, a vám- és a bűnügyi információk összefüggéseinek elemzése és kihasználása.

A 2017-es ellenőrzési irányok

A NAV ellenőrzéseinek célja 2017-ben a gazdaság fehérítése, az adócsalások visszaszorítása, az önkéntes jogkövetés ösztönzése és a tisztességes gazdálkodók esélyeinek növelése. A fő célok elérésére törekedve négy meghatározó területre koncentrál a NAV.

1. Célzott kiválasztás

A NAV a csekély eredménnyel járó, véletlenszerű ellenőrzések helyett ott vizsgálódik, ahol az adóbevételek valódi kockázatát valószínűsíti. Az ellenőrzési szakterület a vizsgálatok számának növelése helyett célzott, ágazati elemzéseken alapuló kiválasztással indítja ellenőrzéseit. A jelen idejű ellenőrzésekkel elejét veszi az évekre visszanyúló, nagy értékű, ám csekély megtérülési esélyű megállapításoknak.

2.  Támogató eljárás

A megújult NAV az adózás rendjéről szóló törvényben nevesített új jogintézmény, a támogató eljárás bevezetésével segíti az együttműködni kész adózókat. Az államháztartás adó- és adójellegű bevételeinek biztosítását elsősorban az önkéntes jogkövetés támogatásával és nem az ellenőrzések szaporításával kell elérni.

Támogató eljárás akkor indul, ha a revizorok az elemzések során feltárt kockázat elhárítására jó esélyt látnak azzal, ha tájékoztatják az adózót a mulasztásról, hibákról, hogy azokat önként pótolja vagy javítsa. Amennyiben szükséges, egyeztetést kezdeményeznek, adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre, a bevallás adatainak kiegészítésére, illetve önellenőrzésre hívják fel az ügyfelet.

3. Kiemelt adózók vizsgálata

Az állam bevételei szempontjából meghatározó kör kiemelt figyelmet érdemel. A máshol apró hibának számító eltérés ebben a szegmensben több százmilliós kiesést jelenthet a költségvetésnek. A multinacionális vállaltoknál a társasági adó ellenőrzések a transzferárakra fókuszálnak, mert a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózói körre jellemző a kapcsolt vállalkozások jelenléte.

A tapasztalatok szerint a megállapítások többsége jellemzően véletlen hibára vezethető vissza, de a kiemelt adózói körben is előfordul szándékos adóelkerülés és fiktív számlák befogadása.

A gazdasági események nyomon követésével a „reakcióidő” csökken, a NAV azonnal léphet, megakadályozva ezzel a szándékos károkozást.

4. Feketegazdaság elleni fellépés

Vannak olyan jelenségek, illetve tevékenységi körök, amelyeknél jelentős az adózási kockázat. A kiemelt vizsgálati területek:

 • az adózói életút vizsgálatán, az adózó főbb jellemzőin alapuló ellenőrzések (például a székhelyszolgáltatóhoz bejelentett adózók; illetékességváltók; cégtemető-jelenség; bevallás alapján alvó, kontroll adatok alapján tevékenységet folytató cégek; „offshore” gyanúval érintett adózók; haszonhúzók feltárása, mögöttes felelősség alkalmazása);
 • fogyasztási típusú, illetve egyéb termékértékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése (például számlázási láncolatok ellenőrzése; ekáer ellenőrzések; online pénztárgép használatára újonnan kötelezett kör ellenőrzése, adatok felhasználása, forgalomszámlálás; illegális fémkereskedelem; nagybani piacok ellenőrzése; adóminimalizálók; elektronikus kereskedelem, online szolgáltatások, sharing economy; áfakulcs-csökkentésekkel érintett termékkörök);
 • jövedéki adóval kapcsolatos ellenőrzések (jövedéki termékek illegális előállítása, birtoklása, forgalmazása; jogellenesen forgalmazott cigaretta, dohány, internetes dohánykereskedelem; kritikus határszakaszok fokozott ellenőrzése illegális jövedéki termék behozatala miatt; üzemanyagokkal kapcsolatos ellenőrzések, jövedéki engedélyesek, vendéglátó-ipari egységek illegális italforgalmazása);
 • jövedelem és vagyoni típusú adókhoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének vizsgálata (például agresszív adótervezési konstrukciók feltárása; transzferár-ellenőrzések; különféle adóalap-módosító tételekkel, adókedvezményekkel kapcsolatos ellenőrzések; mögöttes haszonhúzó magánszemélyek, több kockázatos társaságot tulajdonlók, azok képviselőinek vizsgálata; egyéb szálláshely-szolgáltatás; adóminimalizálók ellenőrzése);
 • foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése (például be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatók ellenőrzése; munkaerő-kölcsönzés, alkalmazottak biztosítotti életútjának nyomon követése; minimálbér alkalmazásával kapcsolatos ellenőrzések);
 • vámellenőrzések (áru-, vagy ügylet-specifikus vizsgálatok; nem uniós státuszú áruk jelenlétére vonatkozó vámszabályok betartása; áru helyes tarifális besorolása; áru bejelentett származása; vámérték valódisága).

5. Szerencsejáték tevékenység ellenőrzése

Engedély nélküli és illegális online szerencsejátékok ellenőrzése; pénzügyi blokkolás alkalmazása; játékkaszinó egységek, valamint kártyatermek ellenőrzése.

A kiemelten vizsgálandó tevékenységi körök:

 • gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, különös tekintettel a használt gépjárművek kereskedelmére;
 • ingatlan-bérbeadás, egyéb szálláshely-szolgáltatás;
 • személyszállítás;
 • egyéb, máshová nem sorolható oktatás;
 • csomagküldő internetes kiskereskedelem;
 • fizikaiközérzetet-javító szolgáltatás.