A Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi munkaprogramjának keretében 28 új pályázati kiírás jelent meg.

A Felelős Hatóság az alábbi 28 intézkedést hirdette meg szeptember 1-jén:

 1. MMIA-1.1.1: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre
 2. MMIA-1.1.4: A kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének, illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése, a gyermekvédelmi intézmények férőhelyének bővítése
 3. MMIA-1.1.7: Jogi segítségnyújtás az eljárás minden szakaszában
 4. MMIA-1.1.9: Informatikai rendszerek fejlesztése
 5. MMIA-1.1.10: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása a tranzit zónákban különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre
 6. MMIA-1.2.1: A menekültügyi rendszerek, illetve a menekültügyi eljárás fejlesztése a műszaki és tudományos eredmények felhasználásával, a nemzetközi jó gyakorlatok beépítésével
 7. MMIA-1.2.3: A minőségbiztosítás révén a munkafolyamatokba beépülő visszacsatolás segítségével a menedékjogi eljárások színvonalának emelése, valamint a nemzetközi védelemhez való hozzáférés garanciáinak bővítése, a visszaküldés tilalma (non-refoulement) tiszteletben tartásának minden körülmények közötti vizsgálata és betartása, illetve a hatósági eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése.
 8. MMIA-1.3.2: Áttelepítési programok értékelése
 9. MMIA-2.2.1: A rendelkezésre álló szükségletfelmérések kiegészítése, új felmérések készítése a migránsok oktatáshoz való hozzáférése tárgyában
 10. MMIA-2.2.4: A harmadik országbeli állampolgárok magyar nyelvi képzését korábban és jelenleg biztosító programok felülvizsgálata, a harmadik országbeli állampolgárok szükségleteinek megfelelő hatékony nyelvi képzési programok kidolgozása és működtetése
 11. MMIA-2.2.5: A munkaerő-piaci szükségletekre reflektáló képzési programok és szolgáltatások kidolgozása, illetve működtetése a harmadik országbeli állampolgárok számára
 12. MMIA-2.2.6: Speciális, a foglalkoztathatóságot növelő eszközök kidolgozása a sérülékeny csoportok – különösen a nemzetközi védelmet élvezők – számára
 13. MMIA-2.2.8: A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a lakhatáshoz való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és működtetése
 14. MMIA-2.2.9: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények felkészítése a rászoruló harmadik országbeli állampolgárok fogadására különös tekintettel az időskorú, fogyatékos vagy más oknál fogva sérülékeny nemzetközi védelemben részesített személyekre
 15. MMIA-2.2.14: Együttműködés a médiával a szakszerű és objektív tájékoztatás érdekében
 16. MMIA-2.2.15: Kiegészítő szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülők könnyebben eligazodjanak a magyarországi ellátórendszerekben, élni tudjanak jogosultságaikkal
 17. MMIA-2.3.1: Az eszközrendszerek azonosítása érdekében a Magyarországon élő külföldiekre vonatkozó statisztikai célú rendszerek fejlesztése, kormányzati szervek statisztikai rendszereinek és statisztika készítési folyamatainak fejlesztése
 18. MMIA-2.3.2: A központi, regionális és helyi szintű igazgatás és az ellátórendszerek kapacitásfejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok integrációja érdekében
 19. MMIA-2.3.3: A munkájuk során a harmadik országbeli állampolgárokkal esetenként vagy rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek szisztematikus képzése és készségfejlesztése
 20. MMIA-2.3.4: A nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmének fokozása és társadalmi integrációjának, önálló életkezdésének segítése az érintett intézményrendszer kapacitás-fejlesztésével
 21. MMIA-3.1.1: A migrációs változások őrizeti követelményeit megfelelően követni képes új objektum kialakítása, az idegenrendészeti őrizet végrehajtáshoz kapcsolódó optimális technikai háttér megteremtése
 22. MMIA-3.1.4: Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában, valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a közösségi szálláson dolgozók képzése
 23. MMIA-3.1.5: A kitoloncolások végrehajtásának monitorozása
 24. MMIA-3.2.1: Önkéntes hazatérési programok, valamint reintegrációs programok megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében
 25. MMIA-3.2.2: Kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti charterjáratok indítása
 26. MMIA-3.3.1: A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése
 27. MMIA-3.3.3: Az idegenrendészeti eljárást segítő egészségügyi, pszichológiai szakmai eljárásrend kidolgozása a bizonytalansági tényezők kiküszöbölésére
 28. MMIA-3.3.6: Visszatérési politikák, eljárások fejlesztését megalapozó kutatások végrehajtása

A részletes tájékoztatások itt érhetők el.

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Belügyminisztérium 2016. szeptember 15-én pályázói tájékoztató megbeszélést tart, amelyre a fenti weboldalon megadott módon lehet jelentkezni.

A pályázati kitöltő program 2016. szeptember 14-től lesz elérhető a https://eptk.fair.gov.hu weboldalon keresztül.

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje 2016. szeptember 30. 12.00 óra.