Túl jól sikerült a Fressnapf egyik tavalyi kampánya. Az állateledeleket és -felszereléseket forgalmazó láncnak a vártnál jóval több került volna a promóció, ezért menet közben átírta a feltételeket. A GVH százmillió forint bírsággal jutalmazta a cég a „kreativitását”.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) határozata szerint a Fressnapf – Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a „25 év szeretete egy helyen” promóciójában. A társaság megsértette a szakmai gondosság követelményét a kommunikációs kampány tervezésekor, majd a fogyasztók számára indokoltatlanul és hátrányosan változtatta meg a beváltási feltételeket. A jogsértésért a GVH százmillió forintra bírságolta a Fressnapfot, és több, a fogyasztókat érintő kompenzáció teljesítésére kötelezte a vállalkozást.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy a Fressnapf 2015. január 15-én megkezdett kampányának előkészítésekor figyelmen kívül hagyott számos olyan körülményt, amelyek a pecsétgyűjtők gyors elfogyásához, a vártnál magasabb beváltási gyakoriságukhoz és a nagyobb összegű költések elaprózásához vezettek. Nem vette például figyelembe, hogy a vásárlók korábbi vásárlási szokásaikat a kampány feltételei szerint módosíthatják, azaz az ötezer forintos pecsétgyűjtő maximumhoz igazíthatják egyszeri vásárlásaik összegét, így felaprózzák vásárlásaikat. Nem számolt azzal sem, hogy a nagyobb összegű egyszeri vásárlást lebonyolító vevők között jelentős számban találhatók áfás számlára vásárló vállalkozások, alapítványok, menhelyek.

A gondatlan előkészítés eredményeképpen 2015 májusára a Fressmapfnak költséget jelentő kedvezmények várható nagysága lényegesen nagyobb lett a tervezettnél. A 2015. július 1-jei hatállyal megváltozott beváltási feltételek a fogyasztók számára lényeges mértékben nehezítették meg a kedvezmények érvényesítését. (Egyszerre csak egy utalványt lehetett beváltani, további költési kötelezettség mellett).

Az elérhető maximális kedvezmény mértéke 20 százalékról hatra csökkent, azaz a 25 ezer forintos kedvezmény eléréséhez a korábbi 125 ezer forintos költéshez képest 450 ezer0 forintért kellett vásárolni, és ennek következtében azon fogyasztóknál, akik a pecsétgyűjtést nem tudták befejezni, a meghirdetett feltételek valótlanná váltak. A GVH megállapította, hogy a Fressnapfnak lett volna más, ésszerű lehetősége a fenti módosításokra, a fogyasztóknak történő károkozás nélkül korrigálva a rosszul előkészített kampány feltételeit, és csökkentve a kampány váratlan többletköltségeit.

Mindezek figyelembevételével a GVH megállapította, hogy a vállalkozás a promóció induló feltételeinek tervezésekor és majd azok módosításakor megsértette a szakmai gondosság követelményét, a promócióban való részvétel feltételeinek módosításával összefüggésben pedig megtévesztette a fogyasztókat, indokolatlanul hátrányt okozva számukra.

E hátrányok csökkentését célozták azok a kötelezések, amelyek teljesítését a GVH – a bírság kiszabása mellett – kötelezően írta elő a Fressnapf számára. Ezek azon fogyasztókra vonatkoznak, akik be nem telt vagy be nem váltott pecsétgyűjtő füzettel vagy fel nem használt utalványokkal rendelkeznek. A GVH kötelezte a vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételét követő öt napon belül weblapjának címoldalán, valamint két héten belül valamennyi áruházában jól látható helyen tájékoztassa fogyasztóit a GVH döntéséről. A kötelezések keretében a GVH előírta a Fressnapfnak, hogy e kötelezések végrehajtását a határozat kézhezvétele után három hónapon belül kezdje meg és folytassa legalább két hónapig.

A GVH a jogsértő magatartások esetében enyhítő körülményként értékelte többek között azt, hogy a vállalkozás korábban csak rövidebb ideig tartó akciókat szervezett, így nem rendelkezett kellő tapasztalattal egy éves promóció lefolytatásában; saját hatáskörben megkezdte az érintett fogyasztók hátrányainak csökkentését. A GVH figyelembe vette azt is, hogy a vállalkozásnak a bírságon túlmenően anyagi hátrányt fog okozni a Versenytanács által meghatározott kötelezések teljesítése is, mivel a GVH kötelezéseinek célja, hogy az érintett vállalkozás csökkentse a fogyasztói károkat.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy egy szakmailag gondatlanul előkészített, hosszabb ideig tartó, pecsétgyűjtésen alapuló, kedvezményes kampány feltételeit nem tisztességes „menet közben” megváltoztatni, még akkor sem, ha azok a vállalkozásra váratlan költségeket rónak, ha ezáltal indokolatlanul hátrányt szenvednek a kampányban már résztvevő fogyasztók.