2016. október 26-ára „Megújulás – Fenntarthatóság – Versenyképesség, VIII. Országos Tanácsadó Konferencia” – címmel a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozatának XX. Tanácsadó osztálya a hazánkban működő 14 szakmai szövetség (EETOSZ, HSZOSZ, IVSZ, MATT, MCSZ, MÉT, MMSZ, MTSZ, OHE, SZMT, TANOSZT, TK, VOE és VTMSZ) támogatásával konferenciát szervez.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara konferenciáját immár nyolcadik alkalommal rendezik meg. Az egész napos plenáris-, szekció ülés és workshop keretében több mint 60 előadás meghallgatására és kerekasztal-beszélgetésekre nyílik lehetősége a meghívottaknak. A konferencia céljaként tűzte ki, hogy összhangban a hazai és a nemzetközi trendekkel, hozzájáruljon a magyar tanácsadói szakma társadalmi értékteremtő képességének növeléséhez.

A konferencián kerül bemutatásra a dr. Poór József és szerzőtársai által összeállított legújabb „Menedzsment Tanácsadási kézikönyv” 4. átdolgozott kiadása, amely a korábbi kiadásokhoz képest, kiegészült, megújult a tanácsadás új módszereivel és trendjeivel.

Drimál István, a TANOSZT elnöke elmondta, hogy a konferencia sikerének bizonyítéka, hogy évről-évre egyre több partner támogatja és vesz részt rajta. A 2008-as válság után, napjainkban érzékelhető fellendülés következett be a tanácsadó piac területén és fontos kérdés a megújulás, a fenntarthatóság és versenyképesség a vállalatok életében. A rendezvény híre 2016-ra az országos ismertségen túl a szomszédos régiókba is átnyúlik, és neves nemzetközi előadók is elfogadták a konferencián való részvételt. A rendezvény előadói között megtalálhatjuk a környező országokból (Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Románia, Szerbia és Szlovákia), az Egyesült Királyságból, Kanadából érkező szakembereket és professzionális tanácsadókat is, de a résztvevők online beszélgetést folytathatnak Thomas G. Cumming professzorral, a Los Angelesi Southern California Egyetem Vezetés-Szervezés Tanszékének vezetőjével is.

Dr. Poór József, a Konferencia Szervező Bizottság elnöke kifejtette, hogy a konferencia házigazdája, a TANOSZT immár nyolcadik alkalommal bonyolítja le a tanácsadási országos konferenciát, melynek kiemelt üzenete az évek során ugyan változott, de mindig része volt, hogy a hiteles, szakszerű és etikus tanácsadói tevékenység szervezett hivatáskamarába szerveződése segítené a szakma folyamatos megújulását és annak megtisztulási folyamatát. Mindemellett létfontosságúnak tartja, hogy a minősítési és képzési rendszereken keresztül tovább növekedjen a tanácsadók felkészültsége.

A tanácsadói szervezetek 85–90 százaléka Budapesten összpontosul, aminek köszönhetően a BKIK 14 szervezet koordinációját látja el szinte az egész országra kiterjedően.

A konferencia felöleli a tanácsadási szakma integrációját, a tanácsadók és az ügyfelek kapcsolatrendszerének kialakításához vezető utat, a zökkenőmentes információcserét és az uniós programok (pl. pályázatok) realizálásának az előkészítését és megvalósítását. Az esemény betekintést engedett a tanácsadással kapcsolatos kutatások világába és a felsőoktatásban folyó tanácsadóképzések és továbbképzések rendszerébe – olvasható a BKIK közleményében.