Minden olyan szolgáltatónak és szervezetnek be kell jelentkezni a Szaktanácsadói Névjegyzékbe, akinek az ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet van, és aki eddig még nem volt névjegyzési szaktanácsadó.

A hazai mezőgazdasági termelők a gazdasági teljesítményük hatékonyságának növelése érdekében több mezőgazdasági és vidékfejlesztési tanácsadási forma közül is választhatnak. Agrár-tanácsadással foglakoznak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által nyilvántartott névjegyzéki szaktanácsadók, termelői csoportok, szakmai szervezetek, inputanyag-gyártók és -forgalmazók, pályázatíró irodák és egyéb, az agrártevékenységet segítő szolgáltatók. Igénybevevői oldalról nem mindig könnyű eldönteni, hogy mely szolgáltató jogosult agrár szaktanácsadói tevékenységet végezni.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban Szakmaközi törvény) 26. § (1) bekezdése alapján az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból finanszírozott támogatás jogosultja részére szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, illetve természetes személynek be kell jelentenie a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a 2009. évi LXXVI. törvény szerint.

Ezen bejelentési kötelezettség végrehajtása érdekében megjelent a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet, melynek alapján minden olyan szolgáltatónak be kell jelentkezni a Szaktanácsadói Névjegyzékbe, akinek az ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet van, és aki eddig még nem volt névjegyzési szaktanácsadó. Továbbá kiemelendő, hogy ezentúl a szaktanácsadó szervezeteknek is be kell jelentkezniük. Mivel az ügyfél jogosultsága a meghatározó, és nem az, hogy jelenleg igénybe vesz-e valamely támogatást, így szinte minden agrártevékenységet végző ügyfél részére agrár tanácsadási szolgáltatást nyújtóra vonatkozik az új jogszabály.

A szaktanácsadók az online névjegyzékben mindenki számára elérhetővé és kereshetővé válnak, mely elősegíti a szereplők közötti tudásátadást.

Az előírt bejelentési kötelezettség a NAK honlapjára feltöltött regisztrációs űrlap kitöltésével és az AM rendeltben meghatározott dokumentumok megküldésével teljesíthető 2019 júniusától. A bejelentéssel kapcsolatos kérdéseket a nevjegyzek@nak.hu elektronikus levelezési címen várja a NAK Szaktanácsadási csoportja.

(Forrás: AM Sajtóiroda)