Idén kilenc szénhidrogénes (Békéssámson, Drávapalkonya, Fedémes, Hatvan, Körösladány, Őrség, Somogybükkösd, Somogyvámos és Tab) és egy geotermikus területre (Gádoros) nyújthattak be pályázatot az iparági befektetők. A hét pályázat közül formailag hat minősült érvényesnek, négy területre (Hatvan, Fedémes, Körösladány és Tab) nem érkezett ajánlat.

A nemzeti fejlesztési miniszter által létrehozott Minősítő Bizottságok megkezdték a 2017. szeptember 25-én és 26-án beadott bányászati koncessziós pályázatok részletes ellenőrzését. Az ajánlatok kiértékelése a pályázati kiírásokban meghatározott részletes szempontrendszer szerint történik, a benyújtástól számított kilencven napon belül. A koncessziók megadásáról a Minősítő Bizottságok javaslata alapján a fejlesztési tárca vezetője dönt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a hazai bányászati kutatás és kitermelés elősegítésének kormányzati céljával összhangban – a pályázati tapasztalatok és a befektetői érdeklődés alapján a jövőben újabb szénhidrogén koncessziós pályázatok megjelentetését tervezi.

A koncessziós pályázatokról további információ – a Minősítő Bizottságok munkájának zavartalansága és a versenysemlegesség biztosítása érdekében – csak az értékelés lezárása után, az eredményhirdetést követően adható. (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat)