Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat.

Az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli. A 2016-ban indított program keretében eddig több mint 4600 ösztöndíjat ítéltek oda.

Az ÚNKP keretében idén öt pályázati kiírás jelenik meg:

  • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Az alap- és a mesterképzéses konstrukció együttes keretösszege: 600 millió Ft

  • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Keretösszeg: 1600 millió Ft

  • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Keretösszeg: 1400 millió Ft

  • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

Keretösszeg: 400 millió Ft

Az elnyerhető 5 vagy 10 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 25 felsőoktatási intézmény valamelyikében folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 50-300 ezer forint nettó támogatásban részesülnek, míg az őket fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíj 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatást kapnak.

Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

A pályázatokat a fogadó felsőoktatási intézményhez kell benyújtani, beadási határidejük 2019.június 6., a „Tehetséggel fel!” pályázat esetében 2019. június 20.

Az ÚNKP idei kiírásairól a www.unkp.hu honlapon olvasható részletes tájékoztatás.

A pályázati dokumentumok itt érhetőek el.

(Forrás: ITM Kommunikáció)