A NAV közzétette az Országonkénti Jelentéstételi („CbCR”) kötelezettség teljesítésére szolgáló ÁNYK-s formanyomtatványt, a ’16CBC’-t. Mostantól számítva nagyjából 3 hónap áll rendelkezésre a 2016-os naptári évre adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkező magyarországi társaságoknak, hogy elektronikus úton benyújtsák a formanyomtatványt – hívja fel a figyelmet a Mazars.

Magyarország – az OECD iránymutatásaival összhangban és Európai Unió által publikált 2016/881/EU Direktíva kötelezettségének eleget téve – idén májusban megalkotta azt a jogszabályi hátteret, amely a 750 millió eurós konszolidált bevételt elérő multinacionális csoportok számára előírja a CbCR adatszolgáltatási kötelezettséget. Az adatszolgáltatási kötelezettség mellé egy éves bejelentési kötelezettség is társul – olvasható a Mazars friss hírlevelében.

A magyarországi adatszolgáltatási kötelezettség a 2016-os év tekintetében még csak azon multinacionális csoportoknak merül fel, amelyek magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalattal rendelkeznek, illetve ha a külföldi végső anyavállalat egy magyar csoporttagot jelöl ki a teljes csoport nevében történő adatszolgáltatásra. A 2017-es évtől kezdve azonban akár más státuszú csoporttagoknak is felmerülhet ilyen kötelezettsége, bizonyos feltételek fennállása mellett.

Az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő az üzleti év utolsó napjától számított 12 hónap. Vagyis, a rendes naptári éves érintett adózók számára a 2016-os évre vonatkozóan már csak mintegy 3 hónap áll rendelkezésre az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.

A jogszabály gyakorlatba való ültetése jeleként a NAV a napokban tette közzé honlapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló ’16CBC’ formanyomtatványt, amelyet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

A kötegelt nyomtatvány a multinacionális vállalatcsoport pénzügyi adatait és adózási helyzetét, illetve a végzett üzleti tevékenységeket országonkénti bontásban mutatja be. Emellett lehetőség van – az adatok helyes értelmezését elősegítő – kiegészítő információkat megadni a csoport egészére és országokra lebontva egyaránt, magyar és angol nyelven.

Bár az adatszolgáltatás csak egy adott üzleti évre vonatkozik, az adatok megadásával a multinacionális csoport valójában több évre vonatkozó döntést is hoz. A kötelezett multinacionális vállalatcsoport ugyanis minden évben következetesen ugyanazokat az adatforrásokat kell, hogy felhasználja a nyomtatvány kitöltéséhez. Az adatok forrása lehet a konszolidált beszámoló, az egyes csoporttagok törvényben előírt pénzügyi beszámolója, vagy egyéb belső vezetőségi beszámolókban szereplő adatok, információk.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére javasolt nagy figyelmet fordítani, mivel annak elmulasztása, illetve késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése 20 millió Ft-ig terjedő mulasztási bírságot vonhat maga után.

Felhívjuk a figyelmet, hogy maga az adatszolgáltatás teljesítése önmagában még nem meríti ki a teljes körű CbCR kötelezettséget. A szabályozás ugyanis megfogalmaz egy adminisztrációs kötelezettséget is, amelynek keretében minden 750 millió eurós bevételt elérő multinacionális csoport magyar csoporttagjának be kell jelentenie, hogy

  • saját maga egy bizonyos státuszban adatszolgáltatásra kötelezett, vagy
  • saját maga nem kötelezett adatszolgáltatásra, és hogy ilyen esetben mely más csoporttag teljesíti a kötelezettséget a teljes cégcsoport nevében.

A bejelentési kötelezettséget általános esetben az adott üzleti év utolsó napjáig kell teljesíteni. A 2016-os adóév azonban kivétel, itt a jogszabály az üzleti év utolsó napjától számított egyéves határidőt tesz lehetőévé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett társaságoknak rögtön két időszakra vonatkozóan is bejelentést kell tenniük: egyrészt 2016-ra, másrészt egy lendülettel 2017-re is. A bejelentési kötelezettség megszegésére vonatkozó jogkövetkezmények megegyeznek az adatszolgáltatásra vonatkozó büntetéssel.