A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a fuvarozó vállalkozások versenyképességének további javítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a fuvarozói ágazat két jelentős képviselőjével, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével, valamint a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületével.

A két szervezet összességében 57 ezer haszongépjárművet üzemeltető és 7300 magyar közúti személyszállító- és árufuvarozót tömörít. A nyilatkozatot Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Füle László, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének elnöke, valamint Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke írta alá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás célja, hogy tovább erősítse a hazai logisztikai és közúti fuvarozói ágazatot, különös tekintettel annak nemzetgazdaságban betöltött szerepére. Jelenleg közel 2.500 vállalat tevékenykedik ezen a területen, miközben a foglalkoztatottak száma több mint 280 ezer fő. A logisztikai szektor a gazdasági növekedés és a gazdasági vérkeringés alapja, a beruházás és export alapú magyar gazdasági modell mozgatórugója. Hazánk továbbá, mint a nyugati és keleti tőke és technológia találkozási pontja, jelenleg is jelentős nemzetközi áruforgalmat bonyolít le.

A tárcavezető kiemelte, kormány célja a logisztikai ágazat teljesítményének jelentős megemelése: az ágazat jelenleg a bruttó hazai hozzáadott érték 5 százalékát teszi ki, ezt az értéket a kormányzat 2030-ra 10 százalékra kívánja emelni. Ez a mindennapokra lefordítva azt jelenti, hogy több árut kell majd elszállítania a logisztikai ágazatnak. További cél, hogy a magyar árut magyar vállalkozások szállítsák. Hozzátette, a kormány pontosan ismeri a feladatát, a már ma is minőségi infrastruktúrát még tovább kell fejleszteni új autópályaépítéssel, vasútfejlesztéssel, a légi szállítmányozás megerősítésével, a logisztikai parkok fejlesztésével.

Emlékeztetett arra, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium folyamatosan egyeztet a fuvarozói ágazat képviselőivel azért, hogy megfelelő intézkedések szülessenek az ágazat megerősítése érdekében. Ennek köszönhetően a szakmai szervezetekkel közösen korábban kidolgozásra került a logisztikai szektor megerősítését célzó versenyképességi csomag, valamint a minisztérium javaslatára a kormány arról is döntött, hogy az adómentesen adható napidíjat belföldi kiküldetés esetén 3 ezer forintról 9 ezerre, míg külföldi kiküldetés esetén 60 euróról 85-re emeli.

A folyamatos egyeztetések eredményeként jött létre a most aláírt együttműködési megállapodás is. A dokumentum rögzíti, hogy a kormány gondoskodik a gázolaj jövedéki adótartalmából visszaigényelhető összeg 10 forintra növeléséről, valamint arról is, hogy bevezetésre kerüljön a minimális szolgáltatási díj, amely három altípussal jöhet létre, az alábbiak szerint:

  • a minimális szolgáltatási alapdíj, amely a megtett úttal járó útdíj háromszorosa;
  • a rakodási és raklap válogatási díj, amelynek minimum összege bruttó 10795 forint, vagyis nettó 8500 Ft;
  • valamint az állásidőre járó állásdíj, amely legalább bruttó 8636 forint, vagyis nettó 6800 Ft.

Emellett a megállapodás rögzíti az áru továbbításában résztvevő alvállalkozók számának maximalizálását, miszerint a feladó által megbízott fuvarozó a teljesítéshez további egy alvállalkozót vehet igénybe.

A kormány várakozása szerint ezek az intézkedések jelentősen növelik az ágazat versenyképességét. Nagy Márton hozzátette, hogy a fuvarozók is komoly vállalásokat tettek: vállalták, hogy gépjárműveikbe lehetőség szerint a hazánk területén található töltőállomásokból vételeznek üzemanyagot. A tankolt mennyiség a két szervezet tagjai esetében jelenleg 190 millió liter üzemanyagot tesz ki az itthon tankolt mennyiség. A felek arra tettek vállalást, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez további 50 millió literrel emelkedjen 2024-ben. Emellett ösztönzik, hogy a fuvarozók csökkentsék a járműflottáik átlagéletkorát, ezzel is segítve a kormányzat klímapolitikai céljainak elérését. Emellett felhívják tagjaik figyelmét a technológiai fejlesztések pozitív hatásaira, ezen belül azoknak a járműpark korszerűsítésen keresztül a működési költségekre gyakorolt hatásaira.

A felek megállapodtak abban is, hogy további erőfeszítéseket tesznek a hazai fuvarozók térnyerésének elősegítése érdekében, és folytatják a hazai jogszabályok, fuvarozókat érintő intézkedések vizsgálatát, annak érdekében, hogy európai összehasonlításban is versenyképes környezetben végezhessék az ipar és a kereskedelem zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen munkájukat. Így az egyeztetések a jövőben is folyamatosak maradnak annak érdekében, hogy a magyar árukat magyar fuvarozók szállítsák.

(Forrás: Gazdaságfejlesztési Minisztérium, fotó: Papp Szabolcs)