Megalakult az Európai Unió Európai Orvosi Hadtestje, amely az Unión belül és azon kívül fellépő vészhelyzetek esetén segíti az orvosi és közegészségügyi csoportok és eszközök mozgósítását – tájékoztatott hétfőn az Európai Bizottság.

Az Európai Orvosi Hadtesten keresztül az uniós tagállamok és a rendszerben részt vevő más európai országok orvosi csapatokat és eszközöket tudnak rendelkezésre bocsátani a vészhelyzetek kialakulását megelőző mielőbbi mozgósításuk érdekében, ezáltal biztosítva a gyorsabb és kiszámíthatóbb válaszadás lehetőségét. Az orvosi hadtest részét képezhetik vészhelyzeti orvosi csapatok, közegészségügyi és orvosi koordinációs szakértők, mobil biológiai biztonsági laboratóriumok, sebesültek evakuálására szolgáló repülőgépek és logisztikai támogató csoportok.

„Az Európai Orvosi Hadtest létrehozásának célja az eddigieknél sokkal gyorsabb és hatékonyabb uniós válaszadás biztosítása egészségügyi válsághelyzetek jelentkezése esetén. Le kell vonni az ebolával kapcsolatos fellépés tanulságait, melynek során alapvető nehézséget jelentett az orvosi csapatok mozgósítása. Köszönettel tartozom valamennyi olyan tagállamnak, amely eddig felajánlotta hozzájárulását. Egyben másokat is a csatlakozásra buzdítok, hogy az Unió megfelelően tudjon reagálni a növekvő szükségletekre, ezzel segítve az esetleges katasztrófák előtti jobb tervezést és előkészítést” – mondta Hrisztosz Sztilianidesz biztos, a Brüsszelben ma megrendezett magas szintű avatóünnepség házigazdája.

Az Európai Orvosi Hadtest az uniós polgári védelmi mechanizmus új Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitása (más néven: az önkéntes eszköztár) keretében működik. Belgium, a Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Luxemburg, Németország, Spanyolország, Svédország és Hollandia már felajánlott csapatokat és eszközöket az önkéntes eszköztárhoz.

Az Európai Orvosi Hadtest jelenleg az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás részét képezi.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus megkönnyíti 33 európai állam (a 28 uniós tagállam, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Montenegró, Norvégia és Szerbia) katasztrófareagálási együttműködését. Törökország szintén csatlakozni készül a mechanizmushoz. Ezek a részt vevő államok – erőforrásaik összevonása révén – az egész világban segíthetik a katasztrófa sújtotta országokat. A mechanizmus – beindítása esetén – biztosítja az Európai Unión belüli és kívüli segítségnyújtás összehangolását. Az Európai Bizottság a mechanizmust a Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központon keresztül irányítja.